Länkbibliotek

Biblioteket har samlat länkar som du kan använda när du söker information. Kom ihåg att du också har tillgång till våra databaser när du är i skolan.

Open acess - öppet tillgängliga vetenskapliga artiklar

Alternativa accessvägar

Allt fler vetenskapliga artiklar publiceras öppet tillgängliga. Det enklaste sättet att hitta öppet tillgängliga artiklar är via plugins och söktjänster. Här hittar du förslag på hur du kan använda dig av sådana tjänster, vända dig direkt till författaren eller via ditt bibliotek för ett fjärrlån.
Alternativa accessvägar för öppet tillgängliga artiklar

Diva

Digitala vetenskapliga akrivet (Diva) är en öppen gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för svenska vetenskapligt granskade forskningspublikationer samt studentuppsatser producerade vid 37 lärosäten och forskningsinstitutioner. Den innehåller referenser samt i vissa fall artiklar och avhandlingar i fulltext.
Diva

Uppslagsverk

Bibblan guidar

En informationstjänst från Sveriges bibliotekarier med noggrant utvalda källor i många ämnen.
Bibblan guidar

Forskning.se

Forskning.se ägs och utvecklas av tio myndigheter och stiftelser som finansierar forskning. På deras webbplats finns bland annat länkar till aktuella teman, till specialsidor samt en bra sökbar länksamling.
Forskning.se

Kvinnsam

Nordens största referensdatabas inom kvinno-, mans- och genusforskning. Du kan söka uppsatser, rapporter och annan litteratur inom ämnet och ta del av digitaliserade äldre kvinnotidskrifter och fotografier.
Kvinnsam

Länkskafferiet

Här finns länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete.
Länkskafferiet

SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges kanske största och mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Länksamlingen hänvisar endast till granskade artiklar och webbsidor varav nästan alla är på svenska.
SO-rummet

The World Factbook

CIA:s faktabok om världen. Innehåller information om olika länders historia, geografi, politik och ekonomi.
The World Factbook

Uppsatser.se

Sök bland uppsatser från svenska högskolor och universitet.
Uppsatser.se

Lexikon och ordböcker

Bab.la

Språkportalen bab.la har lexikon på 28 olika språk, översättningar, språktest, spel och gloslistor med glosövningar samt mycket mer för att hjälpa dig att träna på språk.
Bab.la

Lexin

Lexikon på Albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska.
Lexin

 

Författare och litteratur

Litteraturbanken

Äldre svenska klassiker i pålitliga digitala versioner. På Litteraturbanken kan man läsa och söka i texter, ladda ner och skriva ut pdf-filer och se faksimilbilder av böcker och manuskript som annars kan vara svårtillgängliga.
Litteraturbanken

Project Gutenberg

Project Gutenberg har över 50.000 gratis e-böcker och länkar till andra gratis e-böcker och ljudböcker.
Project Gutenberg

Project Runeberg

Project Runeberg är en webbplats som drivs ideellt, där man kan läsa äldre nordisk litteratur, sådan som inte längre skyddas av upphovsrätt, som Karin Boye, Henrik Ibsen, Selma Lagerlöf, och Nordisk familjebok.
Project Runeberg

Statistik

Eurostat

EU:s egen statistikbyrå. Statistik om alla länder i EU. Engelskspråkig.
Eurostat

Statistiska Centralbyrån (SCB)

Sverige i siffror. SCB har ansvar för officiell statistik och annan statlig statistik.
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Lagar

Lagrummet

Lagrummet är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.
Lagrummet

Riksdagens dokumentsamling

Länkar till riksdagens dokument: propositioner, motioner, utredningar, lagar, betänkanden med mera.
Riksdagens dokumentsamling

Lagboken

Lagboken på www.notisum.se innehåller alla gällande svenska lagar och förordningar och en mängd andra rättsakter från svensk och europeisk rätt.
Lagboken

The World Law Guide

Länksamling med all världens lagar.
The World Law Guide

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 juni 2019


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på