Skolsköterska

Skolsköterskans främsta uppgift är att jobba förebyggande för att du ska må bra i dina studier och din inlärning ska bli så bra som möjligt. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt, vilket betyder att vi inte får prata med någon annan om dig och ditt ärende utan att fråga dig först. 

Du kan nå oss för rådgivning, samtal och enklare sjukvårdsinsatser måndag-torsdag.

  • Du erbjuds ett hälsobesök i årskurs 1. 
  • Du kan få hjälp med planering av särskilda stödinsatser om du har ett funktionshinder. 
  • Vi har undervisning och samtal enskilt eller i grupp i olika hälsofrågor.
  • Om du har stor frånvaro från skolan som helhet eller i enstaka kurser kommer vi att kontakta dig för att utreda på vilket sätt skolan kan hjälpa dig. 
  • Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan. Du kan endast få tid hos skolläkare för skolrelaterade besvär .

Länkar

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 februari 2018


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på