Publicerad 2017-05-11

Arbetsmiljön i fokus för årskurs 1

Elever och lärare

Elever får instruktion om vikten av en bra arbetsställning.

Onsdagen den 10 maj fick eleverna i årskurs 1 på bygg-, el-, industri-, VVS- och fordonsprogrammet lära sig mer om arbetsmiljö och säkerhet. Det är en viktig del i utbildningen som handlar om att utföra sitt arbete på ett sätt som gör att man är aktsam om sig själv och andra på jobbet.

Den här dagen var besökte eleverna flera olika stationer för att lära sig att jobba förebyggande men också att snabbt kunna agera om akuta situationer uppstår på arbetsplatsen.

Elever och lärare

Lärare pratar ergonomi.

Bygg- och anläggningsprogrammets lärare lärde ut lyft- och bärteknik för att förebygga föslitningsskador i arbetet.

Elever Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgselever pratar om hantering vid chocktillstånd.

Vård- och omsorgsprogrammets elever lärde ut om hjärt- och lungräddning, stoppa blödning och hantera ett chocktillstånd.

Elever tränar på hjärt- och lungräddning.

Elever får träna på hjärt- och lungräddning.

Information från Polisen och VafabMiljö

Eleverna fick även denna dag information av polisen om konsekvenser av ett drogmissbruk, vilka problem det kan leda till i framtiden.

De fick också information av VafabMiljö som tog upp vikten av sophantering och återvinnig för att vara rädda om vår miljö.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 maj 2017


Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på