Publicerad 2017-11-03

Industriutbildning för lärare 

Exempelbild

Även lärare behöver utbildning, så under höstlovet var det lärarnas tur att vara elever. Hos GKN Driveline utbildades lärare i LEAN och 5S om hur en framgångsrik industri byggs upp och fungerar. 

Konceptet Teknikcollege går ut på att det lokala näringslivet ska samarbeta med Ullvigymnasiet och andra utbildningsanordnare runt om i Köping, Arboga och Kungsör. Inte nog med att företagen hjälper Ullvigymnasiet med att utbilda elever genom exempelvis APL, så utbildas även lärarna på de Teknikcollegecertifierade programmen inom teknikrelevanta områden.

Därför fick lärare från Teknikcollegeprogrammen EEa, IN och TE utbildning i LEAN och 5S. Även lärare från FT, SYV och rektorer deltog i denna utbildningen som handlar om hur arbetssätt effektiviseras för att öka produktion och kvalité.

Peter Sköld, som arbetar medLEAN på samarbetsföretaget GKN Driveline, var istället den som var lärare för dagen. Utbildningen genomfördes i två delar, där den första delen var teori om hur olika metoder historiskt har utformat den moderna industrin. En stor del av detta handlar om hur ordning och reda och rutiner skapar arbetssätt som blir effektiva och lyckosamma.

I nästa del av utbildningen stod det Lego-bygge på schemat. Där skulle Ullvipersonalen simulera en verkstad som byggde produkter av Lego. Denna del av utbildningen genomfördes i två omgångar. Under första omgången fick dagens elever, utifrån en förbestämd produktion, börja producera och se hur många de klarerade av under 12 minuter.

Till den andra omgången skulle de göra så många förbättringar som möjligt, för att se om de kunde tillverka fler den här gången.

Överlag var det en väldigt lyckosam utbildning, där lärarna fått en större inblick om vad som väntar ute på företagen för elever på Teknikcollegecertifierade program under sommarjobb och APL.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 november 2017


Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på