Publicerad 2018-04-27

Sundbo behandlingshem besökte Ullvi

Lena Thomasson och Josephine Johansson

Den 24/4 fick samhällsprogrammet årskurs tre besök av Sundbo behandlingshem som föreläste för eleverna på beteendevetenskapliga inriktningen i kriminologi.

Lena Thomasson och Josephine Johansson arbetar som behandlingssekreterare på SiS ungdomshem Sundbo utanför Fagersta, som tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. De har i uppdrag att bedriva vård för ungdomar med särskilda vårdbehov och tar emot pojkar som har dömts till sluten ungdomsvård (LSU).

Lena och Josephine berättar om de olika avdelningarna på Sundbo som består av låsta avdelningar med olika stora grupper. Några pojkar sitter själva på en del avdelningar men deras beslut omprövas en gång i veckan för att de så fort som möjligt ska få umgås med jämnåriga.

Pojkarna som kommer till Sundbo är oftast mellan 15-16 år och de vistas på Sundbo i sex månader. Anledningarna till att de kommer till Sundbo är olika. Det kan vara dåliga hemförhållanden, missbruk, kriminalitet eller olika diagnoser. Det finns totalt 41 platser på Sundbo varav 5 av dessa är på den öppna avdelningen Räddningstjänsten i Surahammar där de får möjlighet att träna på att bo i eget boende och arbeta på brandstation.

Kötiden för en plats på behandlingshemmen är upp till cirka sex månader och insatserna planeras utifrån uppdrag av socialtjänsten och pojkarnas behov.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 maj 2018


Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på