Publicerad 2018-06-15

För vi har tagit studenten!

Bild från skolgården på studenten

Så var det dags för student 2018.  Årskurs 1 och 2 hade sin egen avslutning i aulan medan studenterna hade sin traditionsenliga avslutning i kyrkan med sång, tal och stipendieutdelning. Efteråt väntade lövade vagnar och studentfest på Westerqvarn.

Rektor Anna Ulfves tal till studenterna

Bild på rektor Anna Ulfves

Rektor Anna Ulfves berömde avgångseleverna för vilka fina förebilder de är för de yngre eleverna och för deras fina betyg. Hon fortsätter

"I gymnasieskolans läroplan kan vi läsa att vi ska vi förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla människors lika värde. Jag vet att ni ungdomar är betydligt mer öppna, än oss äldre - fortsätt med det. Ta vara på din framtid, ha alltid ett öppet sinne och ett öppet hjärta för alla i din omgivning, oavsett bakgrund och hudfärg eller intresse. Vi har så mycket att lära av varandra.

När ni nu lämnar skolan ska ni veta att vi bär med oss i våra minnen. Ni är viktiga för oss. Men framförallt är ni viktiga för er själva, när ni nu kliver ut i friheten i det liv skapar, kom ihåg att du alltid kan påverka din framtid."

Anna tackade också lärare och övriga personal för det fina arbete och den omsorg vi har för varandra och våra elever och allt arbete som lett oss fram till denna fantastiska dag. Vi kan känna oss stolta över vårt arbete och våra elever, sa Anna Ulfves.

Ingemar Johanssons-stipendiet

Bild på stipendiater

Tio avgångselever premierades för framgångsrika prestationer vid Ullvigymnasiet. Stipendierna är avsedda för att vara ett ekonomiskt stöd för fortsatta studier. Hanna Larsson som gått Naturvetenskapliga programmet fick 25.000 kronor och de övriga nio studenterna får 20.000 kronor var. Övriga stipendiater är;

  • Lydia Binbach, Teknikprogrammet
  • Tova Zarins, Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Michelle Ackesten, Ekonomiprogrammet
  • Albin Karlsson, Ekonomiprogrammet
  • Jenny Gustafsson, Barn- och fritidsprogrammet
  • Christian Hoffstedt, Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Johan Bürger, Teknikprogrammet
  • Filip Mellberg, Teknikprogrammet
  • Isabelle Engström, Ekonomiprogrammet

Årets studenttalare Amanda Johansson

Bild på årets studentalare Amanda Johansson

Årets studentalare Amanda Johansson har gått ekonomiprogrammet och liksom rektor Anna Ulfves pratade hon om den stundande framtiden och att ingen annan än du själv kan forma och påverka din framtid.

"Vi kommer att uppleva stora förändringar de kommande åren eller snarare månaderna.Vi alla kommer att genomgå omställningar av vårt vardagliga liv. Det kommer såklart att vara läskigt då vuxenlivet innehåller ett stort ansvarstagande. Om du misslyckas på ett
prov i skolan har du fått ett E i betygslistan och livet gå vidare. Om du misslyckas i vuxenlivet kan du förlora ditt jobb, din familj eller ditt liv. Men samtidigt som den riktiga världen kan vara svår och näst intill monstruös så kan den också vara motiverande och inspirerande. Den riktiga världen är en chans för oss att sätta upp helt egna och unika mål som kommer att göra just dig lycklig. Vi tillhör inte längre den grupp som benämns som’’elever’’ utan är efter idag våra helt egna ledare."

På väg mot en ny framtid

Men innan våra elever blickar framåt var det dags för väntade familjer, släkt och vänner som glada och stolta tog emot studenterna när de spang nedför trapporna på Ullvigymnasiets balkong. Därefter var det traktorkortège genom stan och på kvällen en välförtjänt fest på Westerqvarn.

Bild från traktorkortegen
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 augusti 2018


Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på