Publicerad 2020-09-25

Information från skolledningen angående corona - uppdaterad 13 november

Exempelbild

Denna information riktar sig till alla lärare, elever och övrig personal. Senast uppdaterad 13 november.

Situationen kring covid-19 viruset följs noggrant och i samråd med smittskyddsläkare som tittar på hur utvecklingen fortskrider i Köping och på vår skola, Ullvigymnasiet.

I dagsläget finns ingen smittspridning på skolan. Få elever som är utspridda i olika klasser har konstaterad smitta och är hemma. Vi uppmanar också alla att beakta den anhörigkarantän som gäller.

Vi har ingen övergripande distansundervisning på skolan, då vi ser att värdet av undervisning i skolans lokaler och med närhet till sin lärare och övrig personal på skolan.

De som får bekräftad smitta kontaktar skolan och vi startar skyndsamt smittspårning samt information om vad som gäller för personer som varit i hens absoluta närhet (inom 2 meter och längre tid än 15 min).

Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19

Råd från smittskyddsläkaren

  • Var uppmärksamma om du får symtom.
  • Tänka på att hålla avstånd 1.5-2 meter samt ha god handhygien.
  • Smittskyddsläkare ser inte att en stängning av skolan är nödvändig i detta läge.
  • Om möjlighet ha distansundervisning för de elever som inte är i skolan.

Undervisning på skolan

Skolverket och Folkhälsomyndigheten lyfter värdet av att undervisning bör ske i skolans lokaler. Vi arbetar kontinuerligt för att möjliggöra detta.

Varför har elever i gymnasieskolan gått tillbaka till undervisning i skolans lokaler?

Bakgrunden till att Folkhälsomyndigheten tog bort rekommendationen om distansundervisning är att de har konstaterat att barn och unga blir sjuka i mindre utsträckning, att de generellt har milda symptom om de blir sjuka och att de heller inte smittar andra barn eller vuxna i lika stor utsträckning. De flesta barn som blivit sjuka har smittats av en vuxen, visar Folkhälsomyndighetens rapport.

Personal som arbetar inom gymnasieskolan har inte diagnostiserats med covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Utifrån det epidemiologiska läget och det aktuella kunskapsläget anser Folkhälsomyndigheten att det är rimligt att gymnasieskolan återgår till ordinarie verksamhet. Men det är viktigt att skolorna vidtar åtgärder för att minska smittspridning, till exempel genom att:

  • undvika att samla större elevgrupper om det är möjligt
    undvika trängsel
  • förlägga verksamhet utomhus när det är möjligt
  • erbjuda goda möjligheter att tvätta händerna.

Läs mer här:

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen

Vi uppmanar alla att följa de nya skärpta restriktionerna som gäller för region Västmanland.

/Skolledningen på Ullvigymnasiet

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 november 2020


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på