Publicerad 2020-11-18

Information om distansundervisning vecka 48, 49 och 50

Utropstecken

Går eleven på ett studieförberedande program så kommer distans att genomföras årskursvis enligt följande: Årskurs 3 v. 48, Årskurs 2 v. 49, Årskurs 1 v. 50. För att skolan ska kunna förbereda sig kommer undervisningen för alla elever att vara inställd den 20 november 2020.

Till vårdnadshavare för elever på Ullvigymnasiet


För kännedom har vi en låg smittspridning på Ullvigymnasiet och i förebyggande genomför vi
nu åtgärder för att behålla den låga smittspridningen.

Med anledning av den presskonferens som utbildningsministern Anna Ekström genomförde
onsdag den 18 november 2020 kl. 10:00 har skolledningen på Ullvigymnasiet fattat beslut
som rör utbildningen på Ullvigymnasiet.

Under de kommande tre veckorna kommer distansundervisning att genomföras för olika
delar av skolan. Går eleven på ett studieförberedande program så kommer distans att genomföras årskursvis enligt följande:


Årskurs 3 v. 48
Årskurs 2 v. 49
Årskurs 1 v. 50


Går eleven på ett yrkesförberedande program kommer det att vara mer individuella
lösningar och mer information snarast. Detta kan innebära att eleven kan ha undervisningen
på skolan under delar av dag eller vecka under dessa veckor.

Elever som går på introduktionsprogrammet och ASKÖ berörs inte av distansundervisning
utan har undervisning i skolan enligt schema.


För att skolan ska kunna förbereda sig kommer undervisningen för alla elever (gäller även
introduktionsprogrammet och ASKÖ) att vara inställd den 20 november 2020.


Undervisningen under distansundervisningen kommer att ske enligt schema och
närvarokontroll kommer att genomföras under de digitala lektionerna.
Lösningar kring skollunch jobbar vi med och information kommer.


/Skolledningen Ullvigymnasiet

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 november 2020


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på