Egen Mac-dator

Två elever vid sina Mac-datorer

En dator till varje elev och lärare är ett IT-projekt inom skolan i Köping med syfte att utveckla och förbättra elevernas möjligheter att nå målen i undervisningen. En hög datortillgänglighet påverkar elevernas skolresultat positivt när det gäller att fånga upp och framgångsrikt utveckla kreativitet och innovationsförmåga för livslångt lärande. Med en egen dator får alla elever likvärdiga förutsättningar och det blir också lättare att individanpassa undervisningen.

Varje elev som lämnar Ullvigymnasiet ska vara väl rustad för att möta en oviss framtid som kommer att ställa krav på gedigna kunskaper, social och digital kompetens samt förmåga till problemlösning. Med En-till-en kommer vi att kunna skapa nya uppgifter, metoder och arbetssätt som inte var möjliga tidigare och som ger ökad kvalitet, bättre resultat och högre måluppfyllelse.

Film om framtidens lärande i Köping

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 december 2016


Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på