Handlingsplaner

Här hittar du våra handlingsplaner som vi följer för att Ullvigymnasiet ska vara en trygg och säker arbetsplats för elever och personal. 

Umgängesregler på Ullvigymnasiet

Ullvigymnasiet är vår gemensamma arbetsplats. Elever och personal har samma rätt till trygghet och arbetsro och vi har samma skyldigheter att värna om en trygg och trivsam arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat. För att alla på skolan skall kunna nå bra resultat följer vi umgängesreglerna, visar respekt för varandra och agerar mot det som inte är bra.

Vid läsårsstarten går mentorer tillsammans med sina elever igenom Ullvigymnasiets umgängesregler och handlingsplaner och diskuterar nogainnehållet i dem. Dessa handlingsplaner återkommer mentor till tillsammans med sina elever under läsåret så att de alltid är kända av alla och efterföljs.

Vi tar ansvar för studiero och trivsel i skolan.
Det gör vi genom att:

 • komma i tid till lektionerna
 • ha med läromedel och arbetsmaterial
 • lämna in arbetsuppgifter i tid
 • inte agera störande på lektioner och på skolan
 • inte använda mobiltelefoner under lektionstid eller under prov
 • vara aktsam om skolans material och utrustning
 • kasta skräp i papperskorgarna och ta undan efter oss i matsalen
 • inte röka på skolans område
 • inte spela om pengar eller pengars värde på skolan
 • inte äta i lektionssalar

Vi respekterar och bemöter andra med hänsyn.
Det gör vi genom att:

 • använda ett vårdat språk till varandra
 • reagera på alla former av diskriminering, kränkningar och trakasserier
 • inte uttala hot, hot om våld eller använda våld
 • inte bära kläder/symboler som är rasistiska och kränkande
 • våga värna om varandra och om skolan

Vi känner till och respekterar skolans handlingsplaner:

 • Arbets-/-studiero under lektionstid
 • Handlingsplan mot kränkande behandling (Ullvigymnasiets trygghetsplan)
 • Handlingsplan vid misstanke om alkohol och droger
 • Umgängesregler

Skolledningen Läsåret 16/17

Ullvigymnasiets trygghetsplan

Vi vill att Ullvigymnasiet ska vara en skola där alla trivs och bryr sig om varandra. Det är skolans ansvar att se till att du ska må bra och inte känna dig mobbad eller illa behandlad av andra. På Ullvigymnasiet jobbar vi för att motverka rasism, främlingsfientlighet och diskriminering på grund av: 

 • kön
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • sexuell läggning
 • funktionshinder

På Ullvigymnasiet tillåter vi inte att någon behandlar en annan person på ett kränkande sätt, till exempel genom att uttrycka åsikter eller bära symboler som kan göra en annan människa ledsen. 

Känner du att du eller någon annan blir illa behandlad då ska du så fort som möjligt prata med någon som arbetar på skolan och som du känner förtroende för.

Du kan läsa i Ullvigymnasiets trygghetsplan om dina rättigheter och skyldigheter samt hur Ullvigymnasiet jobbar fortlöpande med viktiga frågor som berör området.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016


Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på