Kvalitet, resultat

Ullvigymnasiets kvalitetsredovisning för det gångna läsåret är i första hand till för barn- och utbildningsnämnden. Men den riktar sig också till personal och elever och alla andra som vill få en bild av hur Ullvigymnasiet sett ut och fungerat under det läsår som gått, hur vi uppnått våra egna mål och de mål som nämnden via Köpings skolplan fastslagit för Ullvigymnasiet. När det gäller elevernas bild av Ullvigymnasiet så bygger den i allt väsentligt på den enkät vi genomför med samtliga elever i årskurs 1 och årskurs 3 varje vår.

En skola där elever trivs och får en bra utbildning

Kvalitetsredovisningen visar att Ullvigymnasiet är en skola där eleverna trivs och där de får en mycket bra utbildning oavsett om man vill gå vidare med studier eller går ut i yrkeslivet. Våra elever är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Läs hela kvalitetsredovisningen för att få en bild av hur livet sett ut på Ullvigymnasiet.PDF

Ullvi hamnar högt i rankinglista

Sveriges kommuner och landsting (SKL) är klar med sin årliga rapport Öppna jämförelser av gymnasieskolans resultat. Ullvigymnasiet i Köpings kommun klarar sig i många hänseenden bra.

Läs mer om resultaten i Öppna jämförelser.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 december 2016


Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på