Kvalitet, resultat

Ullvigymnasiets kvalitetsredovisning för det gångna läsåret är i första hand till för barn- och utbildningsnämnden. Men den riktar sig också till personal och elever och alla andra som vill få en bild av hur Ullvigymnasiet sett ut och fungerat under det läsår som gått, hur vi uppnått våra egna mål och de mål som nämnden via Köpings skolplan fastslagit för Ullvigymnasiet. När det gäller elevernas bild av Ullvigymnasiet så bygger den i allt väsentligt på den enkät vi genomför med samtliga elever i årskurs 1 och årskurs 3 varje vår.

En skola där elever trivs och får en bra utbildning

Kvalitetsredovisningen visar att Ullvigymnasiet är en skola där eleverna trivs och där de får en mycket bra utbildning oavsett om man vill gå vidare med studier eller går ut i yrkeslivet. Våra elever är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Läs hela kvalitetsredovisningen för att få en bild av hur livet sett ut på Ullvigymnasiet.PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 februari 2018


Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på