Utvecklingsarbete

Ullvigymnasiet har under lång tid varit i framkant när det gäller utvecklingsarbete och fortbildning.

Redan år 2000 vann skolan utmärkelsen Sveriges bästa IT-arbetslag i en IT-satsning som Skolverket stod för. Därefter fortsatte arbetet med hur datorer kunde användas i undervisningen.

På senare år har utvecklingsarbete övergått till att synliggöra effektiva metoder för undervisning samt att använda bedömning som ett lär-tillfälle för eleven.
Ullvigymnasiet utbildar ungdomar för framtiden och nedan kan du läsa om våra senaste utvecklingsarbeten.

Betyg och bedömning, läsåret 2015/2016

Skolverket har i samarbete med Karlstads universitet tagit fram en stadieanpassad webbkurs i bedömning och betyg. Samtliga lärare på Ullvigymnasiet genomför kursen tillsammans med kollegorna i sin ämnesgrupp. Målet med kursen är att höja lärarnas kompetens i hur de ska använda läroplanen som underlag för planering och genomförande av undervisning samt i bedömning av elevers arbeten.

Läs mer om Skolverkets webbkurs i Bedömning och betygssättning.

Matematiklyftet, läsåret 2015/2016

Samtliga matematiklärare på Ullvigymnasiet deltar i Matematiklyftet, vilket är en fortbildning i didaktik, d.v.s hur man undervisar. Syftet är att höja och utveckla kvalitén i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom kollegialt lärande och är sammanvävd med lärarnas undervisning. De praktiserar och utvärderar de moment som de nyss läst och diskuterat.

Läs mer om Skolverkets kompetensutveckling Matematiklyftet.

Kollegialt lärande

Lärarna har under läsåret 2014 och 2015 arbetat med kollegialt lärande, vilket är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Lärarna har tillsammans arbetat kring hur uppgifter och lektioner kan struktureras och genomföras. Lärare har besökt varandras lektioner för att sedan ge återkoppling kring undervisningssituationen.

Forskning pekar på att kollegialt lärande är ett mycket effektiv sätt att höja kvalitén på undervisningen och metoden har blivit populär i skolvärlden.

Läs mer på Skolverkets webbplats om fördelar med kollegialt lärande.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 december 2016


Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på