Introduktionsprogrammen

Dessa program är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program. Via introduktionsprogrammen kan du läsa för att bli behörig, förbereda dig för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.

Om du läser på ett introduktionsprogram ska det upprättas en individuell studieplan för dig.

Ullvigymnasiet har fyra introduktionsprogram:

  • Preparandutbildning
  • Språkintroduktion
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ

Preparandutbildning

På preparandutbildningen kan du läsa in din behörighet. Utbildningen är till för dig som behöver bli behörig till ett nationellt program. Den är även till för dig som är behörig för ett yrkesinriktat program men inte till det studieinriktade program du önskar gå på.

Preparandutbildningen ska pågå högst ett år men kan i särskilda fall förlängas till två år.

Preparandutbildningen utformas individuellt. Här läser du bara de grundskoleämnen som du behöver få godkänt i för att komma in på önskat program. Du kan inte höja betyg där du redan är godkänd.

Språkintroduktion

Språkintroduktionen är till för dig som nyss kommit till Sverige och behöver godkända betyg från grundskolan för att kunna gå ett nationellt program.

Innan utbildningen startar ska dina språkkunskaper bedömas. Språkintroduktionen utformas individuellt så att utbildningen passar just dig. Den innehåller undervisning i svenska eller svenska som andraspråk och de grundskole- eller gymnasieämnen som du behöver. Språkintroduktionen kan kombineras med svenskundervisning för invandrare.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionen ger dig en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att komma in på arbetsmarkanden. Den kan också leda till studier på ett yrkesprogram.

Utbildningen är till för dig som behöver betyg för att komma in på ett yrkesinriktat program. Utbildningen ska innehålla yrkesinriktad utbildning och praktik (arbetsplatsförlagt lärande). Du kan också läsa grundskoleämnen som du behöver få godkända betyg i.

Individuellt alternativ

Det individuella alternativet är till för dig som sedan ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbete.

Utbildningen är till för dig som behöver betyg för att komma in på ett yrkesinriktat program. Det individuella alternativet utformas individuellt, alltså just för dig. Utbildningen innehåller grundskoleämnen som du behöver betyg i, men även delar av gymnasiekurser, praktik och annat som du kan behöva för din utveckling.

Skolverkets information om introduktionsprogrammen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 augusti 2018


Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på