Nationella prov, F-prövning

Skrivning

Nationella prov

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att du ska få en likvärdig och rättvis bedömning av ditt skolarbete och betyg. Proven ska även visa hur bra skolan och kommunen lyckats, det vill säga vilken kunskapsnivå du och alla andra elever i hela landet når upp till.

Prövning för höjning av F-betyg

När du fått betyget ”F” i en kurs har du rätt att genomföra en prövning. För att kunna genomföra prövningen krävs att du kontaktar den lärare som du tidigare haft i den aktuella kursen. Om den aktuella läraren inte längre arbetar kvar på skolan kontaktar du din programrektor.

Tillsammans fyller du och ansvarig lärare i anmälan. Det är sedan ditt ansvar att lämna in ifylld anmälan till receptionen senast det datum som gäller för sista anmälningsdag. Sena anmälningar tas inte emot. Du kan endast genomföra prövning i en kurs per datum. 

Prövningar kan endast genomföras på gymnasiekurser. För prövning av grundskoleämnen kontakta Mattias Ejdeklint.

Prövningstillfällen

Under läsåret 19/20 erbjuds ett antal skrivningstillfällen i aulan. I aulan kan endast skriftliga delar genomföras. Det innebär att muntliga delar/hörförståelse/praktiska moment får planeras in vid andra tillfällen av ansvarig lärare.

 • Prövning 7 november 2019
  Anmälan senast 25 oktober 2019
 • Prövning 23 januari 2020
  Anmälan senast 10 januari 2020
 • Prövning 16 april 2020
  Anmälan senast 27 mars 2020
 • Prövning innan skolstart augusti 2020
  Anmälan senast 16 juni 2020

Anmälningsblankett för F-prövning.PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 mars 2020


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på