Stipendier

Du som studerar på Ullvigymnasiet och presterar bra har goda chanser att få ta del av något av våra stipendier. Det finns flera stipendiefonder som har avsatt stora belopp för att stötta duktiga elever på Ullvigymnasiet.

Här nedan kan du se vilka stipendiefonderna är. Du kan inte söka stipendierna. Det är lärare, praktikhandledare och annan personal som lämnar förslag och sedan tas beslut av respektive stipendiefond. Vissa stipendier är styrda enbart till elever på angivna program. Andra riktar sig till samtliga program. De elever som får stipendier får det inskrivet i sitt betyg.

Ingemar Johansson

Ingemar Johanssons stipendiefond

Stipendier ur Ingemar Johanssons minnesfond tilldelas årligen tio elever ur årskurs 3 vid Ullvigymnasiet som uppvisar mycket goda studieresultat och som bedöms har mycket goda utsikter till framtida studier vid universitet eller högskola efter avslutad gymnasieskola. Endast elever som avser börja vidarestudier vid högskola eller universitet kan utses till stipendiater. Stipendierna är avsedda att vara ett ekonomiskt stöd för fortsatta studier. Ett av stipendierna, Ingemar Johanssons särskilda stipendium på 25.000 kr för naturvetenskapliga studier, tilldelas den elev som visar särskilt stort intresse och goda resultat inom området biologi eller kemi. Övriga nio stipendier på 20.000 kr tilldelas elever med mycket goda studieresultat och som tillika är bra kamrater och goda ambassadörer för Ullvigymnasiet. Kravet är dock att de sökt eller kommer att söka till högskola eller universitet och har så bra betyg att de med största sannolikhet antas till den sökta utbildningen. Instiftare: Ingemar Johansson.

Läs mer om Ingemar Johansson.PDF

Stipendiater 2016

Logga, Köpings Fabriks- och hantverksförening

Köpings Fabriks- och Hantverksförenings stipendier

Dessa stipendier riktar sig till avgångselever på Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, VVS och fastighetsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Sex stipendier delas ut varje år till elever som har goda teoretiska och praktiska färdigheter, är kreativa, engagerade, och visar god social kompetens. Representanter från föreningen väljer ut en stipendiat för varje program, efter förslag från lärare och elever. Stipendierna är på 5000 kr.

Logga, IF metall

IF Metalls stipendium

IF Metall delar ut ett stipendium till en elev i årskurs 3 på ett yrkesinriktat program som till tillhör IF Metalls yrkesområde.
Kriterier: Eleven ska vara medlem i IF Metall och ska ha godkänd närvaro i skolan. Eleven ska vara en bra kamrat eller ska ha gjort en extraordinär insats värd att belöna och uppmärksamma. Stipendiet är på 2000 kr.

Stipendier för elever på Fordons- och transportprogrammet

Bästa kamrat

Programmet delar ut stipendier till den elev i varje årskurs som av kamraterna valts som ”Bästa kamrat”. Stipendierna är på 500 kr.

Bästa studieresultat

Möller bil delar ut ett stipendium till den elev som gjort goda studieresultat i årskurs 2. Stipendiet är på 2000 kr.

Bilia premierar den elev som gjort goda studieresultat i årskurs 3. Stipendiet är på 3000 kr.

Stipendier för elever på Industritekniska programmet

Köpings industriförening tillsammans med Teknikcollege delar ut 6 stipendier på 1000 kr varje år. De går till elever som gjort bra resultat eller som genomgått en personlig utveckling inom yrkesområdet. Eleven ska ha gjort goda prestationer, både teoretiskt och praktisk och ska ha gott handlag och visa fallenhet för yrket.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 17 maj 2017


Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på