Stöd i studierna

För att du skall utvecklas så långt som möjligt och nå kunskapskrav och kursmål kan skolan behöva göra extra anpassningar och erbjuda särskilt stöd.

Stöd och hjälp under läsåret 2017/18

Att sitta själv hemma och studera kan ibland vara både svårt och lite ensamt. Att studera tillsammans kan göra studierna både enklare och roligare. Du tar själv med dig det material som du vill arbeta med!

 • Engelskastuga
  På måndagar kl. 15.30-16.30 i sal 226 hela läsåret. På plats finns Kasper Dyhr Andersen.
 • Studiehjälp på arabiska, tigrinja och dari
  På tisdagar klockan 15.40-16.40 i biblioteket. På plats kommer våra språkstöd att finnas: Anna (dari/persiska), Nissren (arabiska), Mulugeta (tigrinja) och snart också någon i somaliska.
 • Mattestöd
  På tisdagar klockan 15.30-16.30 i sal 104. På plats finns Liza och Maryan från 16NA
  På onsdagar finns Elvira och Oscar utanför sal 104 innan ordinare mattesöd börjar.
 • Mattestuga
  På onsdagar kl. 15.30-16.30 i sal 107 hela läsåret. På plats finns Andrè Norberg Lindhè.

Extra anpassningar

Extra anpassningar kan innebära:

 • Extra tid med din ämneslärare
 • Studiehandledning för att planera och strukturera studierna
 • Inlästa läromedel i dator och mobiltelefon
 • Rättstavningsprogram på datorn
 • Talsyntes som läser upp texter i datorn
 • Extra tydliga instruktioner och strukturerat arbetssätt
 • Hjälp att förstå texter
 • Anpassningar vid prov
 • Enstaka lektioner hos speciallärare eller specialpedagog för att intensivträna till exempel läsförståelse, stavning, skrivning, grundläggande moment i matematik eller engelska.

Om du trots extra anpassningar riskerar att inte nå de kunskapskrav och kursmål som minst ska uppnås görs en pedagogisk kartläggning där eventuellt behov av särskilt stöd utreds. Om utredningen visar att skolan skall erbjuda särskilt stöd skrivs ett åtgärdsprogram där behov och åtgärder beskrivs.

Särskilt stöd

Särskilt stöd kan innebära:

 • Regelbundna lektioner under längre tid i en viss kurs hos speciallärare eller specialpedagog
 • Reducerat program, förlängd undervisningstid för kurs eller förlängd utbildning
 • Studiehandledning på ditt modersmål
 • Tillgång till elevassistent

Hitta direkt:

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 april 2018


Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på