Promenaderna gav effekt

Att promenera var eller varannan dag ger effekt! Det kan man konstatera när El-programmet avslutat sitt motionsprojekt. De uppföljande kontrollerna visar att elevernas kondition har stärkts och att blodtrycket har sänkts tack var höstens promenader.

Under flera år har man sett att ungdomar rör sig allt mindre, med en mängd problem som följd. Personalen på El-programmet diskuterade detta och så föddes idén till motionsprojektet som idrottslärare Per-Åke Landerdahl är initiativtagare till.

Motion på skoltid

För att komma ifrån den stillasittande trenden har Per-Åke Landerdahl och övriga undervisande lärare i klassen drivit höstens motionsprojekt på El-programmet under vecka 36 - 48 . Frågeställningen har varit: Kan en 30 minuters promenad per skoldag ge positiva fysiologiska och medicinska effekter?

 

Under långa teoripass har lärarna avbrutit undervisningen och gått ut på en snabb promenad med sina elever. Nu har detta blivit en god vana och ofta föreslår elever att det är dags att ta en promenad. På idrottslektionerna får eleverna hårdare fysisk träning.

El-elever på promenad

El-lärare Roger Eriksson i täten när eleverna tar sin promenad.

Inledande och avslutande tester

Projektet inleddes med ett besök hos skolsköterskan, där varje elev fick kontrollera sin vikt, sitt blodtryck och sin vilopuls. På idrottslektionerna gjordes en variant av Coopers test, som är en klassiker bland konditionstest. Testet går ut på att springa så långt som möjligt på tolv minuter. I detta projekt har en modifierad variant använts och man har gått snabbt i stället för att springa. Första insamling av testfakta utfördes vecka 35 och andra insamling av testfakta vecka 49.

Resultat

Alla elever fick förbättrat resultat på Coopers test. Vid en jämförelse av resultaten för Cooper testet hade medelvärdet för testgruppen ökat med 78 meter mellan de två testtillfällen.

Skolsköterskan kunde konstatera att medelvärdet för det systoliska blodtrycket minskat med 7.5 och det diastoliska med 3.8.

I samband med blodtrycksmätningen så kontrollerades även vilopulsen som kan vara ett mått på hur vältränade vi är. Medelvärdet för vilopulsen hade minskat med 6 slag per minut för testgruppen.

Vid analysen av resultaten av kroppsvikten visade sig även andra faktorer påverka vikten. En del försökspersoner hade tränat intensiv styrketräning och på grund av detta ökat sin vikt. En annan grupp har förändrat sitt kostintag, en del av dessa har ökat i vikt, andra har minskat i vikt. Ovanstående faktorer gör att det är svårt att dra några slutsatser om promenadernas inverkan på vikten

 

Resultaten visar tydligt att en promenad på 30 minuter per skoldag ger en konditionsförbättring. Ett förbättrat värde på blodtrycket minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Andra undersökningar visar att fysisk aktivitet ger flera hälsoeffekter har har bland annat en positiv effekt både på koncentrationsförmågan och minnet. Detta påverkar i sin tur studieron i klassrummet. Förbättrad kondition stärker immunförsvaret, vilket minskar antal sjukdagar. Det minskar risken för depression och ångest.

 

- Ett stort tack för er insats, hälsar Per-Åke Landerdahl. Tacket riktas till alla elever på EE programmet och all personal som varit delaktig: Jan Ekmark, Roger Eriksson, Per Holmgren, Per Karlin, Henrik Windahl, Lotta Hagström, Helena Holmberg, Helena Bergander och Carina Westh.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 november 2016


Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på