KomTek för skolklasser

Under läsåret erbjuds alla klasser årskurs 3, 5 och 8 besök på KomTek. Eleverna får besöka KomTek på höstterminer och vårterminen. De klasser som besöker KomTek får arbeta praktiskt med teknik.

Workshopen kan kopplas till det centrala innehållet i läroplanen för respektive årskurs. I länkad PDF för respektive workshop finns närmare beskrivning av innehåll och förslag på för- och efterarbete som kan göras i skolan. Workshop beräknas ta ca 2 timmar.

Årskurs 3

Skapa rörelse med länkarmar

Vi tittar närmare på hur några vanliga föremål använder sig av länkar. Eleverna får bygga en rörlig figur som de designar och tillverkar själva.

Mer information om workshopen Länkarmar Pdf, 333 kB.

Kuggar och motordrivna fordon

Vi tittar närmare på kuggar och krafter och hur dessa påverkar fordonet. Med Lego Educaation Vetenskap och Teknologi bygger eleverna, i par, motordrivna fordon som vi testar på en bana.

Mer information om workshopen Kuggar och motordrivna fordon Pdf, 332 kB.

Årskurs 5

Koppla el och bygga bilar som drivs med energi från solceller.

Vi testar om några olika material leder el. Vi kopplar ledlampor i serie och parallellt. Eleverna får sen, i par, bygga en remdriven bil vars motor drivs av en solcell.

Mer information om workshopen Solceller Pdf, 71 kB.

Elektronik

Vi tittar närmare på några elektronikkomponenteroch deras funktion. Med komponenter och breadboard bygger vi olika kretsar och förljer strömmen genom kretsen. Eleven bygger sen en ficklampa som designas enskilt och tas med hem.

Mer information om workshopen Elektronik Pdf, 101 kB.

Årskurs 8

Micro:bit

Vi tittar närmare på programmering av en microdator. BBC micro:bit har många funktioner såsom LED-display, programmerbara knappar, kompass och accelerometer. Elev arbetar med medtagen dator och lånar micro:bit på KomTek. Vi tittar på olika redigerare för micro:bit och använder speciellt Block Editor.

Mer information om workshopen Micro:bit Pdf, 255 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

KomTek

Glasgatan 20, Köping

Postadress
Köpings kommun
KomTek
Nibblebackesvägen 17
731 51 Köping

Lillian Brevik

VERKSAMHETSLEDARE