Källhänvisning och källförteckning

Hitta direkt

Upphovsrätt

Det är tillåtet att citera (återge utdrag ur) en text om det framgår varifrån citatet är taget. Men det är aldrig tillåtet att kopiera en text och utge sig för att vara författare till den.

Källhänvisning

Källhänvisningar använder man för att visa varifrån man har hämtat sina uppgifter. Det ska tydligt framgå när det du skriver inte är dina egna tankar och läsaren av din text ska enkelt kunna leta upp texten du hänvisat till om han eller hon själv vill läsa den.

I hänvisningarna behöver du inte lämna fullständiga uppgifter om källan, det räcker med författare, årtal och sida. I källförteckningen däremot lämnar du fullständiga uppgifter om källan.

Två av de vanligaste metoderna för källhänvisning är Harvard och Oxford. 

Det är viktigt att vara konsekvent när du använder metoderna, blanda dem inte, utan använd en av dem genomgående i hela uppsatsen/arbetet.

Kom ihåg att varje källa man hänvisar till i texten ska finnas med i källförteckningen och alla källor i källförteckningen ska finnas med i texten.

Harvard

I Harvard-systemet sätter man hänvisningen inom parentes direkt i texten (författare, årtal, sida). Exempel: (Ask 2006, s. 20).

Oxford

I Oxford-systemet sätter man ut en fotnot efter den mening eller det stycket man hänvisar. Det blir en upphöjd siffra i texten, samma siffra finner du sedan längst ner på sidan och där skriver du din hänvisning som då ser ut så här: 1 Ask 2006, s.20

Källförteckning

Alla arbeten och uppstaser kräver en källförteckning, här presenteras alla de källor du använt i ditt arbete. Källförteckningen ställs upp i alfabetisk ordning och ser olika ut beroende på om du har använt en bok, en Internetsida, en tidningsartikel, en muntlig källa, ett uppslagsverk, en broschyr och så vidare. Källorna ser också olika ut beroende på hur många författare en källa har.

Denna information är baserad på Vasagymnasiets guide för informationssökning och vetenskapligt skrivande.

Källkritik

Källkritik handlar om att vara medveten om vilka källor du använder och varför. Granska alltid det material du hittat.

Checklista vid källkritik

Denna checklista är en hjälp för att kritiskt granska en text.

1. Verkar innehållet vettigt?

Stämmer fakta? Dubbelkolla med andra källor. Verkar texten seriös?

2. Vem har skrivit texten, publicerat sidan på internet?

Är det någon som kan sin sak?

3. I vilket syfte är texten skriven?

Är det för att informera, sälja eller framföra åsikter?

4. När är sidan uppdaterad, boken publicerad?

Har sidan blivit uppdaterad på länge? Om det är en äldre bok, har det framkommit ny fakta i ämnet?

Upphovsrätt

Det är tillåtet att citera (återge utdrag ur) en text om det framgår varifrån citatet är taget. Men det är aldrig tillåtet att kopiera en text och utge sig för att vara författare till den. 

Läs mer om källkritik:

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på