Del av Skogsborg 1:1 (IKW-stugan)

Flygfoto

Området ligger i Johannisdalsskogen. Den nya detaljplanen möjliggör för en utveckling av befintlig verksamhet (IKW-stugan).

Utveckling av IKW-stugan

IKW-stugan utgör en samlingspunkt för motionärer och den hyrs även ut till sammankomster. För att ge området en mer ändamålsenlig användning planläggs området som besöksanläggning.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden har den 19 oktober 2023 (SBN § 93) beslutat att anta detaljplanen för del av Skogsborg 1:1 (IKW-stugan) i Köping, Köpings kommun. Detaljplanen fick laga kraft 15 november 2023.

Dokument till planförslaget

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Anita Iversen

PLANCHEF