Manhem 15

Flygfoto

Planområdet ligger i centrala Köping mellan Hökartorget och Torggatan. Planområdet omfattar endast fastigheten Manhem 15, byggnaden där galleria Ågången finns. Den nya detaljplanen innebär att byggnaden kan användas för centrumverksamhet och bostäder istället för bara handelsverksamhet.

Utveckling av befintlig byggnad för centrumverksamhet och bostäder

Detaljplanen ersätter del av gällande detaljplan PL 236, Del av centrum Kv Midgård, för fastigheten Manhem 15, där fastigheten Manhem 15 var planlagd endast för handelsändamål (H). I den nya detaljplanen har handelsändamålet ersatts med centrumverksamhetsändamål. Det gör det tillåtet med fler typer av verksamheter i bottenvåningen än bara handel, vilket ökar förutsättningarna för en levande bottenvåning. Planförslaget tillåter också bostäder på andra våningen i befintlig byggnad.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden har den 27 april 2023 beslutat att anta detaljplanen. Detaljplanen fick laga kraft 26 maj 2023.

Dokument till planförslaget

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

André Berggren

PLANHANDLÄGGARE