Studiehandledare

Du som behöver hjälp med att planera och strukturera dina studier kan få hjälp av studiehandledaren. Din mentor förmedlar kontakten via elevhälsoteamet.

Få hjälp och stöd med planering i dina studier

Hos studiehandledaren får du hjälp att analysera din studiesituation. Därefter gör ni tillsammans en planering för kommande arbete. Ni kan till exempel lägga upp en plan för hur inlämningsarbeten ska bli klara i tid. Du kan också få studietekniska tips inför prov.

Exempel på hur arbetet kan gå till

  • Samtal om din arbetssituation hemma och i klassrummet. Tillsammans försöker vi hitta lösningar på det som du tycker är arbetsamt.
  • Göra en planering.
  • Lägga upp en strategi.
  • Utvärdera för att vi snabbt ska kunna förändra om det inte blir bra.
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på