Hälsoskyddsverksamheter

Kommunen gör tillsyn för att kontrollera så att människor inte utsätts för olägenheter som kan påverka hälsan. Om du ska starta en anmälningspliktig hygienisk verksamhet så måste du anmäla det till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Anmälningspliktiga verksamheter

Om du ska starta en anmälningspliktig verksamhet måste du anmäla det till miljöenheten. Din anmälan ska lämnas till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten sätts igång.

Nedanstående verksamheter är anmälningspliktiga:

 • Hygienisk behandling exempelvis fotvård, tatuering och piercing, öronhåltagning, barberare, manikyr och nagelskulptering, kosmetisk tatuering, microneedling, microblading och akupunktur
 • Bassängbad
 • Förskolor, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Flytt av verksamhet eller utökning av befintlig verksamhet
 • Solarium

Ändringar i 38 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Genom ändringar i 38 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta anmälningspliktiga.

Anmälningsplikten omfattar nu även användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg.

Kontakta miljöenheten om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet.

Estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

Verksamheter som omfattas av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I de fall en verksamhet erbjuder både behandlingar som omfattas av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar och behandlingar som anses vara yrkesmässig hygienisk verksamhet ansvarar både IVO och kommunen för tillsyn av verksamheten. Exempelvis kan det vara en verksamhet där hårvård, fotvård, manikyr eller nagelskulptering erbjuds utöver estetiska injektionsbehandlingar.

Anmäl via blankett

Här nedan hittar du länkar till blanketter för anmälan. Hör gärna av dig till miljöenheten om du har frågor.

Anmälan om hygienisk behandling Pdf, 259 kB.

Anmälan om solarium Pdf, 259 kB.

Anmälan om bassängbad Pdf, 200 kB.

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola Pdf, 232 kB.

Om du startar din verksamhet utan att göra en anmälan kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Du som bedriver någon av verksamheterna ovan har ansvar att kontrollera din verksamhet genom ett så kallat egenkontrollprogram. Syftet är att förhindra att människor får allergiska reaktioner, utsätts för smitta eller att den yttre miljön tar skada.

Anmälningspliktiga verksamheter ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror på storleken på verksamheten och vilken typ av verksamhet det gäller. Det är viktigt att du känner till vilka risker som är förknippade med just din verksamhet, till exempel att du har kunskap om smittspridning och produkters påverkan på hälsan och miljön. Du har också ansvar att känna till vilka regler och lagar som gäller för din verksamhet, ha rutiner för att regelbundet kontrollera att utrustning  hålls i gott skick. De obligatoriska punkterna som ska finnas med i ett egenkontrollprogram hittar du i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Ansvar för avfall och kemikalier

Verksamheten måste ha tillgång till ett avfallsutrymme. Avfallsutrymmet kan samutnyttjas med övriga i fastigheten. Om du hanterar farligt avfall ska det rapporteras till Naturvårdsverket. Ska du själv transportera bort farligt avfall (till exempel gamla lysrör) ska du anmäla det till länsstyrelsen. I annat fall måste du se till att det farliga avfallet lämnas till en godkänd mottagare, eller hämtas av en godkänd transportör. Spara kvitton/transportdokument för att visa att det farliga avfallet har hanterats rätt.

Faroklassade kemikalier ska ha säkerhetsdatablad. Om din verksamhet har fler än 5 faroklassade kemiska produkter (kemikalier) i samma utrymme ska även en kemikalieförteckning finnas.

Rapportera farligt avfall till Naturvårdsverket.

Anmäl transport av farligt avfall till länsstyrelsen

Icke anmälningspliktiga verksamheter

Du som vill starta eller driver någon av nedanstående verksamheter omfattas av miljöbalkens krav på att planera och kontrollera din verksamhet i din egenkontroll.

 • bostäder för uthyrning till allmänheten
 • lokaler för vård eller annat omhändertagande
 • samlingslokaler
 • hotell, pensionat, camping eller annat tillfälligt boende
 • idrottsanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar
 • hygienisk verksamhet exempelvis massage och frisör

För dig som vill läsa mer finns information hos Folkhälsomyndigheten.

Avgifter och tillsyn

Miljöenheten handlägger anmälningar och genomför regelbundet inspektioner på verksamheter. För anmälningar, inspektioner och annan tillsyn tar miljöenheten ut avgifter fastställda av kommunfullmäktige.

Taxa miljöbalken 2024 Pdf, 993 kB.

Taxa strålskyddslagen 2024 Pdf, 52 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!

Annette Persson

MILJÖINSPEKTÖR

Josefine Uhac

MILJÖINSPEKTÖR