Gymnasiegemensamma ämnen

I ett fullständigt nationellt program läser eleverna 2500 poäng i olika ämnen. Det finns ämnen som alla elever i gymnasiesärskolan läser. Dessa ämnen är:

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • historia
  • samhällskunskap
  • religionskunskap
  • naturkunskap
  • estetisk verksamhet
  • idrott och hälsa

Utöver de gemensamma ämnena innehåller varje program ett antal programgemensamma ämnen, som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel. Dessutom finns på varje program olika kurser i en programfördjupning. Tanken med programfördjupningen är att eleverna ska få lära sig mer om ett yrke eller ett ämne.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på