Publicerad

Guide till Itslearing för dig som vårdnadshavare

Guide för Itslearning

På Ullvigymnasiet använder vi lärplattformen Itslearning för kursmaterial och respons i många kurser. Lärplattformen är i första hand till för lärare och elever men en del information finns också tillgänglig för omyndiga elevers vårdnadshavare.

Den här guiden är tänkt att hjälpa dig som vårdnadshavare att få del av den informationen.

Här kan du läsa hela guiden som pdf med bilder som förklarar alla delar. Pdf, 532.4 kB.

Inloggning

Inloggning till Itslearning finns på Ullvigymnasiets hemsida, eller direkt på http://koping.itslearning.com Användarnamn och lösenord är samma som på E-tjänst för gymnasiet (”dexter”). Om du inte inte har konto där eller tappat bort användarnamn/lösenord kan du få det skickat via brev om du använder formuläret på E-tjänst för gymnasiet.

Kursöversikt

När du loggat in kommer du till sidan för dina barn. För ditt barn finns information om vem som är mentor och lite längre ner en kursöversikt. Kursöversikten visar kurser som ditt barn har. För varje kurs finns rapporter som du kan ta del av.

  • Bedömningar
  • Kursrapport
  • Planeringar

Nedan beskrivs de lite utförligare.

Bedömningar

Om du för en kurs klickar på den första rapporten, bedömningar, kan du få se lärarens bedömningar på uppgifter eller nulägesbedömning för kursen som helhet. Ett bra tips för att få se allt är att göra inställningen av ”Termin:” till ”Alla terminer”. Alla lärare använder inte digitala bedömningar i Itslearning så i vissa kurser kanske det inte finns bedömningar.

Kursrapport

Om du för en kurs klickar på den andra rapporten, kursrapport, kan du se de resurser som läraren lagt till i kursen, om ditt barn läst, lämnat in osv.

Planeringar

Om du för en kurs klickar på den tredje rapporten, planeringar, kan du se den planering som läraren kan ha lagt till i kursen. Ett bra tips för att se alla planeringar är att göra inställningen ”Alla” överst istället för allt kommande. För att se mer om planeringarna klickar du där det står t ex: ”⌵ 3 planeringar från …” Som vårdnadshavare kan du se beskrivning av vad läraren planerat och vilka resurser som läraren använder, men inte se själva resurserna.

Uppgifter

Nedanför kursöversikten på förstasidan för ditt barn finns en listning av uppgifter som är utdelade digitalt i kurserna.

Aktiv

Här visas uppgifter

  • som ska göras
  • som tidsgränsen är överskriden för
  • som inte har en tidsgräns

När en uppgift är inlämnad tas den bort från listan.

Slutfört

Här visas inlämnade uppgifter, om de är bedömda eller ej och vilken bedömning läraren har gett enligt en viss bedömningsskala.

Dolt

Här visas uppgifter som ditt barn av någon anledning dolt. Det kan t ex bero på att en uppgift lämnats in fysiskt i klassrummet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på