Publicerad

HBTQIA-Grupp på Ullvi!

Exempelbild

Margareta Ahlèn är lärare vid Ullvigymnasiet men också med i den relativt nystartade HBTQIA-gruppen som riktar sig till personalen och ledningen.

HBTQIA är en förkortning för Homo,bi,trans,queer,intersexuella och asexuella. Idén till gruppen kom efter att Fredrik Bernhardtz Sinkkonen som är studie och yrkesvägledare vid Karlbergsskolan startat just en HBTQ-grupp och detta gjorde att ett intresse vaknade för att starta en motsvarande grupp på gymnasienivå.

Just nu ligger arbetet på att försöka få en struktur men efter sommaren så ska nog arbetet vara mer konkret. Det är ett långsiktigt arbete med många aspekter och gruppen ligger än så länge bara i startgroparna. Tanken och målet med att gruppen inriktar sig på personalen är att kunna utbilda personalen i ett normkritiskt arbete och finnas till stöd för HBTQIA-personer och att de ska känna sig inkluderade i skolan och samhället. Genom att börja uppifrån med skolans ledning och personal blir det mer slagkraftigt och med mer kunskap kan personalen agera och planera sitt arbete efter dessa grunder. Samt att det står i skolans värdegrund att vi ska värna om ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde” och att det går att applicera på HBTQ-arbetet, framför allt att alla ska behandlas lika oavsett sexuell läggning. Planerna är att till hösten starta en elevstödjargrupp där man mer kan arbeta med miljön i skolan genom ett elevperspektiv. Målet med gruppen är att det i framtiden inte ska behövas sådana här grupper utan alla har samma rättigheter och ingen ifrågasätter det.

”Alla ungdomar har rätt och måste få känna sig bekräftade och sedda utifrån vem de är, vår HBTQ-grupp på Ullvigymnasiet gör ett viktigt arbete här. Det är ett område som vi alla bör bli bättre på. Som rektor uppskattar jag det engagemang som Ullvigymnasiets lärare och personal visar med denna HBTQ-grupp. Vi har mycket att lära och utveckla på många skolor i landet – det känns bra att vi är på gång på Ullvigymnasiet”, säger rektor Anna Ulfves.

Anledningen till att Margareta är med i gruppen är att hon själv beskriver sig som en aktivistsjäl. – Alla ska ha samma rättigheter säger hon. Ingen annan tar skada av någons sexuella läggning så varför exkluderas vissa grupper i samhället för att de inte följer den rådande normen? Margareta anser att vi har ett ansvar, en skyldighet att lyfta orättvisor och arbeta för att alla ska ha samma rättigheter. Övriga medlemmar i gruppen är Mathias Blomkvist, Rikard Svensson och Helena Owesdotter Andersson

För övrigt ligger Ullvigymnasiet i framkant när det gäller arbetet med HBTQIA-frågor och inrättade redan 2014 en Regnbågshylla i biblioteket. Den första sådana i kommunen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på