Publicerad

Brev från skolledningen: Distansundervisning på Ullvigymnasiet våren 2020

Exempelbild

I den nya situationen som uppstått på grund av coronaepedemin i samhället så har Ullvigymnasiet sedan vecka 12 övergått till distansundervisning för samtliga elever. Distansundervisning innebär att samtliga kurser fortlöper, men att eleverna tar del av undervisningen från hemmet.

Olika moment av undervisning kräver också olika upplägg vilket innebär att distansstudierna kan se olika ut i olika kurser och program. Ullvigymnasiet har inte all undervisning i realtid, även om det förekommer. Vi har en kombination av fjärr- och distansundervisning vilket stämmer väl överens med Skolverkets beskrivning av distansundervisning.

Elevernas roll

Elevernas roll i distansundervisningen blir att aktivt deltaga enligt varje lärares instruktioner samt slutföra de uppgifter som läggs ut i kurserna. Skolan använder sig av It´s Learning som huvudsaklig plattform för att dela uppgifter. Men för att underlätta distansundervisningen kommer även en rad andra program att användas.

Varje lärare lämnar information i varje kurs om vad som ska göras, vilka program som ska användas samt hur läraren kan kontaktas. Detta kommer att stå som anslag i varje kurs på It´s Learning.

På grund av den kraftigt ökade trafiken som vi och andra skolor nu har på It´s Learning så påverkar detta tillgängligheten. Skulle problem uppstå rekommenderar vi att ni försöker logga in vid ett senare tillfälle. Just nu ser vi att belastningen är som störst mellan 09.30-13.30.

All skolans personal arbetar fortfarande för fullt och finns tillgänglig för er elever varje dag. Kontakt med bland annat kuratorer, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare håller ni lättast genom mejl eller telefonsamtal.

Vårdnadshavares roll

Att studera på distans är en ny utmaning för våra elever där ni som vårdnadshavare kan underlätta studierna. Ni kan hjälpa till genom att se till att ungdomarna har tillgång till en lugn arbetsplats, inte vänder på dygnet samt att ni stöttar i att skapa rutiner som efterliknar en normal skoldag. Vid sjukdom så ska sjukanmälan göras som vanligt.

Aldrig någonsin har svensk skola ställt om så här plötsligt tidigare! Några av våra elever tycker nog att distansundervisning är riktigt bra, men för andra elever innebär det en osäkerhet och oro. Håll kontakten med lärare och mentor så att ni får svar på era eventuella frågor. Ju längre tiden går desto bättre kommer vi alla bli på att genomföra distansundervisningen.

//Skolledningen på Ullvigymnasiet

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på