Publicerad

Testning vid misstänkt coronasmitta

Exempelbild

Alla Ullvielever som har symtom ska testa sig för Covid-19. Läs mer här om vilka regler som gäller vid misstänkt smitta.

Barn och unga i skolåldern rör sig mer ute i samhället än yngre barn och ska därför testas i samma omfattning som vuxna för att förhindra smittspridning.

Boka provtagning via 1177

Har du symtom? Boka provtagning via 1177:

Provtagning för sjuka eller personer med symtom

Vad ska jag göra efter positivt provsvar?

Vid positivt provsvar ska du vara hemma minst 2 dygn med feberfrihet och allmän förbättring, samt att det gått minst 7 dagar sedan insjuknandet.

Smittspårning vid positivt provsvar

Om en elev blir positiv för covid-19 och har varit i skolan under smittsam fas kommer eleven (eller elevens vårdnadshavare) att uppmanas att kontakta dem i skolan som eleven har träffat inom 2 meters avstånd under minst 15 minuter.

I skolan träffar eleven många personer och det är då lämpligt att skolan hjälper till med att informera dessa.

Eleven/vårdnadshavaren meddelar informationen om vilka eleven träffat till sin lärare eller rektor, enligt skolans upprättade rutin för detta. Skolan kommer sedan att skicka ut information till berörda elever och personal.

Vid negativt provsvar

Vid negativt provsvar kan du återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på