Publicerad

Information till elever och vårdnadshavare om utökad provtagning för covid-19

Exempelbild

Den här informationen har Region Västmanland skickat till länets skolor för spridning till elever och vårdnadshavare angående utökad provtagning av covid-19.

Med ett minskat antal fall av covid-19 i länet och en minskad efterfrågan på provtagning finns nu möjlighet till en utökad smittspårning av och provtagning för covid-19. Det har även under vecka 5 kommit provresultat som visar att vi har fall av den brittiska virusvarianten i länet. En utökad smittspårning och provtagning gör att vi tidigare kan upptäcka covid-infektioner hos symtomfria personer och förhindra vidare smittspridning.
Smittspårningen i skolorna kommer i grunden att fortsätta som tidigare, att skolan informerar de elever och personal som haft nära kontakt med någon som varit i skolan i smittsam fas. Utöver detta kommer följande åtgärder att vidtas;

  • Regionens smittspårningsteam kommer att i sin kontakt med den smittade eleven/vårdnadshavaren efterfråga eventuella personer som varit särskilt utsatta för smitta. Det kan exempelvis vara de kompisar som det smittade barnet umgås med mest. Dessa personer kontaktas av smittspårningsteamet eller efter överenskommelse av vårdnadshavaren/eleven och uppmanas boka tid för provtagning 5 dagar efter att de utsattes för smitta. Personerna får fortsätta att vara i skolan i väntan på provsvar så länge de är helt symtomfria.
  • Om det i en skolklass förekommer 3 fall av covid-19 inom en 2 veckors period och skolan bedömer det sannolikt att smittspridning har skett mellan dessa personer i skolan, tar skolledningen kontakt med smittskyddet för ställningstagande till provtagning av alla elever i klassen samt de lärare som undervisar dem. Ett brev från smittskyddsläkaren kommer då att via skolan skickas ut till vårdnadshavare/elever och lärare i den berörda klassen med uppmaning att boka tid för provtagning. Elever och lärare får fortsätta att vara i skolan i väntan på provsvar så länge de är helt symtomfria.

För att hitta dem som smittats av covid-19 och för att kunna vidta åtgärder som smittspårning samt utökad provtagning i en klass där flera är sjuka, är det viktigt att sjuka barn med symtom som vid covid-19 provtas. Även när symtomen är lindriga.

Provtagning bokas via 1177.se

Du kan också ringa till regionens Kontaktcenter 021-17 30 00, knappval 1, knappval 1.

Se brevet från Region Västmanland i sin helhet. Pdf, 142.6 kB.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på