Publicerad

Distansstudier veckan efter sportlovet

Exempelbild

Det har kommit nya regionala rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset. Köpings kommun följer dessa vilket innebär att distansstudier införs under hela vecka 10.

Likt tidigare finns det vissa undantag. Det rör sig till exempel om särskolan där undervisningen pågår som vanligt. På Ullvigymnasiet kommer vissa praktiska moment och viss examina att genomföras. Likaså viss undervisning för elever som behöver undervisning på plats för att kunna fullfölja utbildningen och särskilt utsatta elever.
Mentor informerar i så fall om detta.

Den fortsatta planen

Planen efter vecka 10 ser ut enligt följande:

Vecka 11 – Elever i årskurs 2 har närundervisning och övriga distans

Vecka 12 – Elever i årskurs 1 har närundervisning och övriga distans

Vecka 13 – Elever i årskurs 3 har närundervisning och övriga distans

(Enskilda avvikelser kan förekomma utifrån olika programs förutsättningar.)

Detta kan komma att ändras om restriktionerna från myndigheter ändras eller att smittskyddsläkaren kommer med nya rekommendationer.

APL fortsätter

Elever som är på APL fortsätter som planerat om inget annat meddelas. Kontakta din APL-plats och APL-ansvarig vid frågor.

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på