Publicerad

När- och distansundervisning v.15 till v.17

Exempelbild

Gymnasieskolorna i länet rekommenderas att fortsätta bedriva en kombination av när- och distansundervisning t.o.m. 30 april. Såhär ser upplägget ut för Ullvigymnasiet.

Vecka 15 - närundervisning för åk 3.
Vecka 16 - närundervisning måndag till onsdag för åk 2 och torsdag till fredag för åk 1.
Vecka 17 - närundervisning för åk 3.

På grund av APL har VO närundervisning följande veckor:
Vecka 15 och vecka 17 åk 3.
Vecka 16 och vecka 18 åk 1.
Vecka 19 åk 2.

Region Västmanland rekommenderar gymnasieskolorna i länet att fortsätta bedriva en kombination av när- och distansundervisning t.o.m. 30 april. Det medför att vår plan för de närmaste veckorna kan fortgå men att det kan ske vissa korrigeringar. Dock ska det förtydligas att vi tillsammans redan gör dagliga förändringar utifrån elevers behov av närundervisning som:

• praktiska moment som inte kan skjutas upp.

• andra examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp och som inte kan genomföras på distans.

• elever som behöver undervisning på plats för att kunna fullfölja utbildningen.

• elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion.

• elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på