Publicerad

Den 11 juni firar vi studenten!

Exempelbild

Det blir utspring för årets studenter i samband med ceremonin på studentdagen 11 juni - enligt ett schema. Maximalt två anhöriga per student får finnas på plats.

Personal på skolan har arbetat fram planen tillsammans med studenterna. Planen följer rådande direktiv från Folkhälsomyndigheten och Region Västmanland.

- Efter ett intensivt jobb av personal på skolan och studenter i Jipporådet känns det bra att kunna presentera en plan för ceremonin under studentdagen, säger rektor Anna Ulfves.

Både inför och under studentdagen kommer anvisningar att kommuniceras tydligt för studenter, anhöriga och personal på skolan.

- Det blir mycket viktigt att alla närvarande på studentdagen följer de anvisningar som finns: stanna hemma vid minsta symptom, håll avstånd och var noga med handhygienen.

”Mer än någonsin värda en fin studentdag”

Under i princip halva läsåret har eleverna växlat mellan när- och distansarbete. Det har varit tufft men eleverna har kämpat hårt och gjort ett fint arbete.

- Den gymnasietid som årets studenter har haft vill vi inte få igen. De är mer än någonsin värda en fin studentdag, säger Anna Ulfves.

En tydlig säkerhetsstruktur

Respektive klass samlas på skolan med en halvtimmes mellanrum enligt ett schema. Ullvigymnasiet har tagit fram en säkerhetsstruktur som innebär att studenterna slussas mellan olika stationer: mingel, mösspåtagning och utspring. Personal kommer att finnas på plats för att se till att förflyttningar går smidigt utan att olika grupper möts.

Vid utspringet ska studenterna hålla minst två meters avstånd till varandra, de får sedan gå ner till anhöriga på skolgården som möter upp och följer med sin student ut.

Viktigt att alla följer anvisningarna

Alla som närvarar under studentdagen ska följa anvisningarna. Utöver att hålla avstånd innebär det också bland annat att inte dröja kvar vid skolan efter utspringet – då är det dags för nästa klass att springa ut.

Det är vanligt med stort engagemang hos familj, släktningar och vänner som möter upp på skolan och även i hemmet. Folkhälsomyndigheten är tydlig även här, fira endast med personer i din närmaste krets.

Möjlighet att avbryta ceremonin vid överträdelser

Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan efterföljas under studentdagen, till exempel på grund av överträdelser, har Ullvigymnasiets personal möjlighet att avbryta pågående ceremoni.

- Så långt hoppas vi förstås verkligen inte att det ska gå. Vi vill verkligen be alla, studenter och anhöriga, om att följa de regler som finns, säger Anna Ulfves.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på