Publicerad

Information om undervisningen under hösten 2021

Exempelbild

Nu börjar höstterminen och vi ses på Ullvigymnasiet igen!

Grunden till att undervisningen nu ska ske på skolan är att man ser att de medicinska farorna med smittan har minskat betydligt.

Närundervisningen är tillbaka som huvudregel, och möjligheten att besluta om distansundervisning eller ej har flyttats från den enskilda skolan till Folkhälsomyndigheten.

Vi på Ullvigymnasiet är glada över att kunna välkomna tillbaka alla elever!

Fortfarande viktigt att inte sprida smitta

Det är fortfarande av stor vikt att vi gör rätt, och följande direktiv gäller ännu:

 • Stanna hemma vid symptom och anmäl dig direkt till provtagning. Besked kommer oftast inom ett dygn. Efter negativt besked kan du vara på arbetsplatsen.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Undvik onödig kontakt med andra.
 • Håll avstånd där det är möjligt.

Särskilda åtgärder på Ullvigymnasiet

Vi fortsätter också arbeta för att minska risken för smittspridning på Ullvigymnasiet.

De här åtgärderna ber vi alla att respektera:

 • Vi har olika ingångar till skolan för olika gymnasieprogram. Se skyltning vid skolgården.
 • Elever i blandade undervisningsgrupper sitter klassvis i lektionssalarna.
 • Vi undviker att röra oss runt i klassrummet och låter bänkar vara spridda i salen om möjligt.
 • Vi håller avstånd i uppehållsrum, studiehall och bibliotek och tänker på att hålla avstånd vid skåp och korridorer.
 • Under längre raster är vi utomhus.
 • Passa lunchtiderna! Håll avstånd i matkön!
 • Utvecklingssamtal kan ske digitalt.
 • En del lektioner kommer att genomföras utomhus.
 • Ingen stannar kvar på skolan efter dagens sista lektion.
 • Alla uppmuntras till att vaccinera sig.

Om någon blir smittad

Om någon bland eleverna eller i personalen blir smittade gäller detta:

 • Om två eller fler elever/lärare är positiva i samma grupp/klass kontaktas Region Västmanland och en gemensam provtagning för grupp/klass sker på skolan. Som elev är du i skolan tills du får besked om att du är smittad av C-19.
 • Som elev uppmuntras du att skaffa Mobilt Bank-ID för att du snabb ska kunna få besked från Regionen.
 • Samtliga som är på skolan är skyldiga att omedelbart under arbetstid meddela om de får ett positivt svar på C-19. Elever meddelar direkt till sin mentor och anställda till sin chef.

Varje vecka har skolledningen möten med Region Västmanland för att följa upp det aktuella läget för ungdomar i vår del av Västmanland.

Om du har någon fundering kontakta din mentor eller rektor.

Vi planerar tillsammans för ett bra läsår 21/22!

Du är varmt välkommen till oss!

Skolledningen

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på