Publicerad

2022 års Ingemar Johansson-stipendiater

Exempelbild

2022 års Ingemar Johansson-stipendiater på Ullvigymnasiet. Stående från vänster: Luci Ramdhanie, Elias Pihl, Ela Bjevelac, Helin Yildiz, Tilde Winther, Andreas Sundström, Olle Wallin, Jennifer C Del Rio, Klara Rundby. Saknas på bilden gör Gustav Thuresson.

Tio avgångselever på skolan har tilldelats Ingemar Johansson-stipendiet. De får stipendiet för sina framgångsrika prestationer under gymnasietiden. Här berättar eleverna vad Ullvigymnasiet har betytt för dem och delar med sig av sina egna råd för att lyckas med studierna.

Stipendierna är avsedda för att vara ett ekonomiskt stöd för fortsatta studier. Klara Rundby får 25.000 kronor och de övriga nio studenterna får 20.000 kronor var: Luci Ramdhanie, Elias Pihl, Ela Bjevelac, Helin Yildiz, Tilde Winther, Andreas Sundström, Olle Wallin, Jennifer C Del Rio och Gustav Thuresson.

Diplom och bidrag ur Ingemar Johanssons fond delades ut i samband med en ceremoni i aulan på Ullvigymnasiet. Stipendiaterna har uppvisat mycket goda studieresultat, är bra kamrater och goda ambassadörer för skolan. Kravet är att de har sökt eller kommer att söka till högskola eller universitet.

Jennifer C Del Rio, 19Na

- De här tre åren har givit mig möjligheter för framtiden och jag har fått lära känna människor som jag aldrig kommer att glömma. På så sätt har Ullvigymnasiet betytt mycket för mig.

- Jobba på att ha en bra inställning och peppa både dig själv och andra. Hitta en pluggmetod som passar dig, till exempel active recall eller att satsa på lite och ofta. Ta hand om dig själv och framförallt: gör dig själv stolt!

Klara Rundby, 19Na

- Ullvigymnasiet har betytt mycket för mig och jag har märkt hur betydelsefullt det är att få vara i skolan nu när vi har haft så mycket undervisning på distans. Jag har alltid haft bra lärare som brytt sig om sina elever under mina tre år här.

- Mitt råd till yngre elever är att försöka hänga med så mycket det går på lektionerna. Då lär man sig ämnet fortare och man behöver inte lägga ner så mycket tid på att plugga hemma. Det är också viktigt att försöka att inte stressa upp sig inför prov och inlämningar eftersom det inte är hållbart i längden.

Olle Wallin, 19TE

- Engagerade lärare har lett till roligare studier. Jag har fått breda kunskaper inom olika teknikområden.

- Ta eget ansvar. Det är bara du som kan påverka dina resultat. Prioritera det som är viktigt för dig och inte bara sådant som känns bra i stunden.

Andreas Sundström,19TE

- Mina tre år på Ullvigymnasiet har betytt oerhört mycket för mig. Det har varit både intressant och roligt. Jag har haft väldigt bra lärare som har stöttat mig till att utvecklas både inom deras ämnen och som person. Jag har sett fram emot att gå till skolan varje dag.

- Var aktiv på lektionerna och ställ många frågor. Om man alltid gör sitt bästa så ska man vara nöjd. Det är viktigt att hitta balans mellan skola, fritid och vila.

Tilde Winther, 19Na

- Det bästa med Ullvi är handelslärarna Ingela och Kattis. De har funnits med mig alla dessa tre år och stöttat mig samt pushat när det har behövts. De har hjälpt mig att utvecklas till den jag är idag vilket jag är så tacksam för. Jag ser de mer som mina vänner än mentorer/lärare.

- Att inte ge upp även fast det är tufft. Skjut inte upp uppgifter och plugga i sista sekund för det blir bara stressigt. Ta hjälp när du behöver det, från lärare eller kompisar. Det blir oftast lättare när man hjälps åt. Prioritera inte bort skolan för du kommer att ångra dig.

Ela Bjelevac,19EKB

- Ullvi har varit en trygg plats där jag har utvecklats i mitt skolarbete tack vare de fantastiska lärare jag har haft men också där jag utvecklats oerhört mycket som människa. Skolan har gett mig en bred kompetens som jag kommer ha nytta av under kommande studier.

- Lägg ner tid och energi på skolan för det kommer att löna sig. Ta hjälp av de resurser som finns på skolan och framförallt lärarna då de inte vill något annat än att deras elever ska lyckas. Sätt mål för dina studier men glöm inte att ha roligt under vägens gång.

Helin Yildiz, 19EKB

- Ullvi har gett mig fantastiska möjligheter och kunskaper för att utvecklas. Något som jag kommer att ta med mig i framtiden. Trots att det har varit tre slitsamma år har jag fått väldigt roliga minnen som jag har med mig livet ut. Ullvi har verkligen förberett mig inför fortsatta studier.

- Mitt tips är att inte tro för lite om dig själv och våga utmana dig. Testa dig själv och håll ut. Ge inte upp förrän du når den nivå du strävar efter. Fråga dina lärare vad som krävs för ett högre betyg och satsa på det. Jag har också lärt mig att det blir en stor skillnad när du sätter upp deadlines och planerar dina studier.

Elias Pihl, 19Sa

- De här tre åren har varit speciella eftersom pandemin har påverkat vår utbildning i hög utsträckning. Under perioden har jag lärt mig att jag klarar mer än vad jag tror och att jag kan ta mig igenom oförutsägbara händelser. Ullvi och samhällsprogrammet har dessutom hjälpt mig se samhället utifrån olika perspektiv vilket har många fördelar.

- Välj ett program som du är intresserad av. I längden tror jag inte det fungerar att välja ett program bara för att vänner/familj tycker det. Sedan gäller det att hitta en studieteknik som passar vilket kan ta lite tid men kommer vara värt i slutändan. Försök förstå vad som motiverar dig till att plugga och hitta din drivkraft.

Luci Ramdhanie,19Sa

- Ullvigymnasiet har betytt väldigt mycket för mig eftersom det har varit en väldigt stor del av mitt liv de tre senaste åren. Jag vill främst tacka lärarna på samhällsprogrammet som varit hjälpsamma och engagerade men även lärt mig saker som jag kommer att ha nytta av i resten av mitt liv.

- Mitt första råd är att inte skjuta upp någonting och att jobba på lektionerna för det sparar mycket tid i längden. Mitt andra råd är att ha andra intressen utanför skolan för du måste kunna släppa tankarna från skolan och betygen.

Gustav Thuresson, 19TE (bild saknas)

- Ullvigymnasiet har hjälpt till att forma mig till den person jag är idag. När jag började på skolan var jag ett barn och nu har jag blivit vuxen. Det har varit en trygghet eftersom jag har haft en väldigt bra klass med bra klasskamrater. Det har gjort att det har varit roligt att vara i skolan vilket har underlättat för mig i mina studier.

- Mitt råd är att välja den linje som du är mest intresserad av och inte bara för att dina kompisar går där. Även fast ni inte går i samma klass så kommer ni fortfarande att vara vänner och du kommer dessutom att träffa nya vänner i din nya klass. För det är lättare att lyckas med dina studier om du har ett intresse.

 

Andreas Sundström tar emot stipendium från testamenteexekutor Nils-Erik Jonasson.

Tomas Bandh, rektor och Klara Rundby.

Elias Pihl och Jinan Baalbaki, rektor.

Tomas Bandh, rektor och Jennifer C Del Rio.

Tomas Bandh, rektor och Helin Yildiz.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på