3T - ledord för kvalitet

Logotyp, 3T

Alla vi som arbetar i Köpings kommun arbetar efter ett koncept som kallas 3T. Dessa tre T står för trevlig, trovärdig och tillgänglig och de tre orden är våra gemensamma ledord för kvalitet.

3T berättar för oss vad vi ska tänka på för att våra kommuninvånare och andra ska känna att våra tjänster håller just en hög kvalitet. Målet är att vi alla i Köpings kommun tillsammans ska leverera service och tjänster i toppklass. Det är ett högt och inspirerande mål som kommunens kommunfullmäktige har satt upp, men som absolut är möjligt att nå.

Att förbättra kvaliteten är ett personligt åtagande för alla oss som jobbar i kommunen. Vi alla är ansvariga för hur vår egen kvalitet ser ut, hur vi gör jobbet och hur vi bemöter kunder och kollegor. Samarbete, engagemang och initiativförmåga från alla är en förutsättning för att förbättra det vi gör i smått och stort.

Vi på Ullvigymnasiet arbetar efter 3T

Vi som arbetar på Ullvigymnasiet strävar alltid efter att nå vår vision – att Ullvi ska vara en skola där varje dag är meningsfull och varje individ värdefull. Samtidigt berättar 3T även för oss som arbetar på Ullvigymnasiet vad vi ska tänka på för att just du ska känna att våra tjänster på skolan håller en mycket hög kvalitet. Målet är att vi alla tillsammans ska erbjuda alla våra elever en utbildning av högsta klass och att du som möter Ullvigymnasiets personal alltid känner dig rätt och bra bemött.

​Vi på Ullvigymnasiet arbetar efter 3 T på följande sätt:

Trevlig

Vi på Ullvi

 • hälsar på varandra med värme.
 • visar förståelse för varandra och bemöter olika åsikter med respekt!
 • tror gott om varandra och värnar om gemenskap.
 • pratar med och inte om varandra.
 • stöttar och hjälper varandra.

Trovärdig

Vi på Ullvi

 • har ett professionellt förhållningssätt och uppvisar ett gott ledarskap.
 • har tilltro till kollegornas yrkesskicklighet och delar kompetenser med varandra.
 • tänker på vilken information vi delar och hur.
 • utgår från skolans styrdokument.
 • kommer i tid, är förberedda och utför arbetet med god kvalitet.

Tillgänglig

Vi på Ullvi

 • är tillgängliga med fokus på att stötta och stärka våra elever i deras studier.
 • ser till att elever och vårdnadshavare alltid har tillgång till aktuell information och planeringar.
 • läser mail varje arbetsdag och svarar skyndsamt.
 • ser vikten av att skapa gemenskap, närhet och öppenhet på skolan, men också påvisa att lektionstiden är viktigaste tiden mellan elev och lärare.
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på