Handlingsplaner

Här hittar du våra handlingsplaner som vi följer för att Ullvigymnasiet ska vara en trygg och säker arbetsplats för elever och personal. 

Trivselregler på Ullvigymnasiet

Ullvigymnasiet är vår gemensamma arbetsplats. Elever och personal har samma rätt till trygghet och arbetsro och vi har samma skyldigheter att värna om en trygg och trivsam arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat. För att alla på skolan skall kunna nå bra resultat följer vi trivselreglerna, visar respekt för varandra och agerar mot det som inte är bra.

Vid läsårsstarten går mentorer tillsammans med sina elever igenom Ullvigymnasiets trivselregler och handlingsplaner och diskuterar noga innehållet i dem. Dessa handlingsplaner återkommer mentor till tillsammans med sina elever under läsåret så att de alltid är kända av alla och efterföljs.

Vi tar ansvar för studiero och trivsel i skolan

Det gör vi genom:

 • att du kommer i tid till lektionerna och har med dig rätt material
 • att du är aktiv på lektionerna och arbetar med det som läraren har planerat och inte agerar störande på lektioner eller i skolan.
 • att du håller mobiltelefonen avstängd eller på ljudlös och locket på datorn nedfällt så länge läraren inte säger annat.
 • att du lämnar in arbetsuppgifter i tid
 • att synpunkter gällande undervisning framförs konstruktivt efter lektionstid
 • att du är rädd om lokaler, möbler och maskiner
 • att du äter och dricker under raster eller annan lektionsfri tid
 • att du dukar av efter dig i skolrestaurangen
 • att du röker gör det utanför skolans område (utanför vallarna)

Vi respekterar och bemöter andra med hänsyn

Det gör vi genom:

 • att värna om skolan och varandra genom att använda ett vårdat språk och inte uttala hot, hot om våld eller att använda våld
 • att reagera på alla former av diskriminering, kränkningar och trakasserier
 • att inte bära kläder/symboler som är rasistiska och kränkande

Vi känner till och respekterar skolans handlingsplaner

 • Handlingsplan för arbets- och studiero
 • Handlingsplan för närvaro
 • Handlingsplan mot droger
 • Ullvigymnasiets trygghetsplan
 • Trivselregler på Ullvigymnasiet

Skolledningen

Ullvigymnasiets trygghetsplan

Vi vill att Ullvigymnasiet ska vara en skola där alla trivs och bryr sig om varandra. Det är skolans ansvar att se till att du ska må bra och inte känna dig mobbad eller illa behandlad av andra. På Ullvigymnasiet jobbar vi för att motverka rasism, främlingsfientlighet och diskriminering på grund av: 

 • kön
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • sexuell läggning
 • funktionshinder

På Ullvigymnasiet tillåter vi inte att någon behandlar en annan person på ett kränkande sätt, till exempel genom att uttrycka åsikter eller bära symboler som kan göra en annan människa ledsen. 

Känner du att du eller någon annan blir illa behandlad då ska du så fort som möjligt prata med någon som arbetar på skolan och som du känner förtroende för.

Du kan läsa i Ullvigymnasiets trygghetsplan om dina rättigheter och skyldigheter samt hur Ullvigymnasiet jobbar fortlöpande med viktiga frågor som berör området.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på