Ullvigymnasiets krisgrupp

Om en kris inträffar tar skolan hjälp av sin krisgrupp, som alltid finns till hands vid allvarliga situationer. När en situation uppstår som påverkar en stor del av gymnasieeleverna kallar krisgruppen till möte. De går då igenom vad som har hänt och vad som bör göras för att mildra tillståndet.

Krisgruppen på Ullvigymnasiet består av följande personer

Anna Ulfves, skolchef gymnasiet
telefon 0221-254 50, 073-662 93 32
Sammankallande med övergripande ansvar. Håller kontakt med media.

Camilla Nordström, biträdande rektor
telefon 073-662 98 68
Ersättare för Anna Ulfves. Sköter intern information.

Cecilia Mellberg
telefon 0221-256 16
Vidareförmedlare av krisgruppens information.

Armin Suljic
telefon 073-662 93 11
Ansvarar för jourrummet G203 och Sorgelådan

Charlotte Gunnarsson, skolsköterska
telefon 0221-254 37
Enskild krisbearbetning

Per-Olof Hellberg, skolkurator
telefon 073-699 50 24
Enskild krisbearbetning

Susanna Geczi
telefon 076-846 65 92
Samordnare, Programledare gymnasiesärskolan (4-årsprogrammet)

Putte Filipsson, diakon Svenska kyrkan
telefon 070-215 68 73
Enskild krisbearbetning

Dennis Nylund
telefon 073-516 49 25
Praktiska frågor

Mats Törnqvist
telefon 076-516 46 57
Praktiska frågor

Katarina Björnerbäck
telefon 073-662 03 37
Webb-information

Berörd rektor ansvarar för kontakt med hemmet och information på hemsida och Ullvitrycket.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på