Övningsskola mot Örebro universitet och Mälardalens universitet

Logotype för övningsskola mot Örebro universitet

Ullvigymnasiet är sedan hösten 2014 en övningsskola gentemot Örebro Universitet och Mälardalens universitet. Det är en 5-årig försöksverksamhet på uppdrag av Utbildningsdepartementet som främst innebär ett tätare samarbete mellan universitetet/högskolan samt övningsskolan gällande lärarstudenter.

För att bli en övningsskola måste skolan uppfylla vissa kriterier. Man måste till exempel ha hög andel behöriga lärare, ha handledarlag med minst 6 personer som leds av en förstelärare eller särskilt yrkesskicklig lärare samt ha intresse av att samverka kring forskningsbaserad utveckling.

Syftet är att höja kvaliteten på lärarutbildningen och därmed lärarprofessionen. Detta sker bland annat genom att utbildade handledare tar emot lärarstudenter och att lärarstudenterna i huvudsak är knutna till samma övningsskola under hela sin verksamhetsförlagda utbildning. Det sker även ett utökat samarbete mellan lärarna på lärarutbildningen och lärarna på övningsskolorna.

Försöksverksamheten ska också leda till att övningsskolorna får del av aktuell forskning inom skolutvecklingsområdet. Förhoppningsvis gör samarbetet också att rekryteringen av nya lärare underlättas i framtiden.

Örebro universitets försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Pdf, 93.7 kB.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på