Ullvigymnasiets vision

"Ordmoln" av Ullvigymnasiets vision

En god lärmiljö

Ullvigymnasiet är en kreativ, nyfiken och innovativ skola, en mötesplats för lärande. Genom goda relationer, undervisning av hög kvalité, modern teknik, högt ställda förväntningar och ett målmedvetet arbete skapas en lärandemiljö där varje elev ges möjlighet att växa, utvecklas, lära och lyckas. På Ullvigymnasiet lär vi tillsammans och av varandra. För oss är det en självklarhet att det dagliga arbetet tar sin utgångspunkt i aktuell läroplan och att all undervisning utgår från examensmål och ämnesplaner.

Möta eleven på rätt nivå

Lärande är en livslång resa, en resa som varken börjar eller slutar på Ullvigymnasiet. Det är därför viktigt för oss att möta varje elev där den befinner sig och i undervisningen utmana varje elev utifrån dennes förmågor, kunskaper, förutsättningar och behov för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Vi ser kunskap som något föränderligt liksom världen omkring oss och de samhällen vi lever i. Vi förbereder eleverna på detta genom att hela tiden utveckla vår undervisning och genom ett bygga upp ett nära samarbete med det omkringliggande samhället, såväl lokalt som globalt.

Vi arbetar tillsammans

Genom ett målmedvetet arbete som vi gör tillsammans bygger vi en
skola som präglas av öppenhet och delaktighet i syfte att elever och
personal ska uppleva trivsel, trygghet och studiero. Vi bryr vi oss om
varandra och tar ansvar för varandras lärande och välbefinnande. Ullvi ska vara en skola att minnas med glädje!

Ullvi - en skola där varje dag är meningsfull och varje individ värdefull!

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på