Musikprofil

Du som tycker om att sjunga eller spela insrument har möjlighet att ägna dig åt musik i skolan från första året på gymnasiet.

Musikprofilen gör att du som är elev på Kulturskolan kan fördjupa dina sång- och instrumentalstudier, i samband med din gymnasieutbildning och du kan också välja inriktning mot körsång eller musikproduktion.

Om du inte går på Kulturskolan är du ändå välkommen att anmäla dig till profilen och antas då efter bedömning av dina förkunskaper inom ämnet.

Kurser och poäng

På gymnasiet har du 200 poäng till förfogande för ditt individuella val och det är dessa poäng som du får möjlighet att lägga på musikprofilen.

Dina musikstudier sträcker sig över de två första åren under din gymnasietid och du ska utöver den obligatoriska kursen i musik, välja ytterligare en kurs från listan vilket totalt blir 200 p.

Obligatorisk kurs

 • Musik 100 p (MUSMUS0)

Valbara kurser

 • Kör 100 p ()
 • Musikproduktion 100 p (MUSMUS01)
 • Instrument och sång 100 p (MUSINS01S)

Ett deltagande i profilen kan leda till att vissa kurser som ger behörighet eller meritpoäng inte kan sökas. Individuella upplägg kan eventuellt göras i samråd med lärarna på profilen.

Utbildning

Utbildningen individanpassas utifrån dina förutsättningar, för att du ska utvecklas så bra som möjligt på ditt eller dina områden inom musiken.

Vi lägger stor vikt vid din instrumentala och sångliga utveckling, som tar sin utgångspunkt i både enskilda och gemensamma lektioner. Vi strävar också efter att skapa sammanhang där du får tillfälle att musicera tillsammans med andra och vill att du skall erbjudas en bred musikalisk skolning. Kombinationen av kurser ger stora möjligheter till fördjupning med t.ex. låtskrivande, arrangering, ensemblespel och framträdanden av olika slag.

I musikprofilen får du också vara med på många spännande projekt och kommer att vara delaktig i skolans musikliv, särskilt vid högtider, avslutningar och diverse konserter och upptåg av olika slag.

Undervisningen är förlagd både till Ullvigymnasiet och till Kulturskolan och eftersom all gymnasieutbildning är avgiftsfri enligt skollagen betalar vi terminsavgiften och lektionstiderna bokas in efter överenskommelse.

Musiklärare

Ullvigymnasiets musiklärare har huvudansvaret för musikundervisningen och tillsammans med Kulturskolans musiklärare ger vi nu goda möjligheter att utforma dina musikstudier efter dina val.

Kombinera musiken med ditt gymnasieprogram

På Ullvigymnasiet kan du kombinera din satsning inom musiken med följande gymnasieprogram:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Ansökan och antagning

För att kunna få musikprofil på din gymnasieutbildning måste du ansöka och komma in på ett av Ullvigymnasiets program. Dessutom måste du göra en särskild ansökan till musikprofilen.

Vid antagningen gör vi en bedömning av din nivå och dina utvecklingsmöjligheter utifrån både betyg och bedömning från musiklärarna.

Det kan också bli aktuellt med något praktiskt antagningsprov där du får visa dina kunskaper.

Ansökningsblankett får du genom att kontakta Kulturskolans eller Ullvigymnasiets expedition eller genom att skriva ut den själv.

Ansökan till Musikprofil Pdf, 135 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Joel Svensson

MUSIKLÄRARE

Petrus Vestberg

MUSIKLÄRARE

Peter Fredriksson

ENHETSCHEF KULTURSKOLA

Besöksadress: Pungbovägen 31, Köping, Kulturhuset Folkets Park
Postadress: Köpings kommun, Kulturskolan
731 85 Köping

Anna Ulfves

SKOLCHEF GYMNASIET

Camilla Nordström

BITRÄDANDE REKTOR