Svenska bordtennisförbundet och Riksidrottsgymnasiet

Bordtennisgymnasiet i Köping är en viktig bas i Svenska bordtennisförbundets (SBTF) verksamhet kring att utveckla bordtennisspelare på elitnivå.

Med bordtennisgymnasieverksamheten som bas är även ett center utvecklat som blir en tillgång för pingisutvecklingen i Sverige. Svenska Bordtennisförbundets strävan är ett tillgängligt och öppet center dit både dagens och morgondagens toppspelare söker sig.

Centret i Köping har en elitprägel och skapar därmed förutsättningar för de spelare som vill satsa målmedvetet på sin idrott. Svenska Bordtennisförbundet har tecknat ett fadderkommunsavtal med Köpings kommun, vilket medför goda möjligheter till träning och läger för såväl senior- som ungdomslandslagets spelare och de strax bakom.

De viktiga basfunktioner som vi önskar att erbjuda är flexibelt och anpassat boende, mat, tillgänglig arena och tränare.

Vägen till framgång!

Bordtennisförbundet tror på tanken att det ska finnas många olika vägar att nå framgång inom vår idrott. Vår ambition är att uppmuntra spelare att söka sina egna vägar och därmed utvecklas i en takt som passar var och en.

Klubbverksamheten är och förblir basen inom svensk pingis och bordtennisförbundet vill vara med och bidra med möjligheter som stärker klubbverksamheten. Ett pingiscenter är en sådan möjlighet!

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på