Introduktionsprogram

Dessa program är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program. Via introduktionsprogrammen kan du läsa för att bli behörig, förbereda dig för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.

Om du läser på ett introduktionsprogram ska det upprättas en individuell studieplan för dig.

Ullvigymnasiet har följande introduktionsprogram:

  • Språkintroduktion
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Programinriktat val

Språkintroduktion

Språkintroduktionen är till för dig som nyss kommit till Sverige och behöver godkända betyg från grundskolan för att kunna gå ett nationellt program.

Innan utbildningen startar ska dina språkkunskaper bedömas. Språkintroduktionen utformas individuellt så att utbildningen passar just dig. Den innehåller undervisning i svenska eller svenska som andraspråk och de grundskole- eller gymnasieämnen som du behöver. Språkintroduktionen kan kombineras med svenskundervisning för invandrare.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionen ger dig en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att komma in på arbetsmarkanden. Den kan också leda till studier på ett yrkesprogram.

Utbildningen är till för dig som behöver betyg för att komma in på ett yrkesinriktat program. Utbildningen ska innehålla yrkesinriktad utbildning och praktik (arbetsplatsförlagt lärande). Du kan också läsa grundskoleämnen som du behöver få godkända betyg i.

Individuellt alternativ

Det individuella alternativet är till för dig som sedan ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbete.

Utbildningen är till för dig som behöver betyg för att komma in på ett yrkesinriktat program. Det individuella alternativet utformas individuellt, alltså just för dig. Utbildningen innehåller grundskoleämnen som du behöver betyg i, men även delar av gymnasiekurser, praktik och annat som du kan behöva för din utveckling.

Programinriktat val

Programinriktat val har som sitt syfte att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt svenskt nationellt program. Tanken är att eleverna ska snarast möjligt kunna antas till det nationella programmet. De nationella program som programinriktat val är riktat mot kan vara både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Behörighet till Programinriktat val

En elev är behörig till Programinriktat val som har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 på grundskolan i följande ämneskombinationer:

  • Svenska (eller SVA, svenska som andraspråk), engelska och matematik samt tre andra ämnen.
  • Svenska (eller SVA, svenska som andraspråk), matematik och fyra andra ämnen.
  • Svenska (eller SVA, svenska som andraspråk), engelska och fyra andra ämnen.

Skolverkets information om introduktionsprogrammen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på