Nationella prov, F-prövning

Skrivning

Nationella prov

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att du ska få en likvärdig och rättvis bedömning av ditt skolarbete och betyg. Proven ska även visa hur bra skolan och kommunen lyckats, det vill säga vilken kunskapsnivå du och alla andra elever i hela landet når upp till.

Prövning för höjning av F-betyg

När du fått betyget ”F” i en kurs som ingår i din individuella studieplan, har du rätt att genomföra en prövning. För att kunna genomföra prövningen krävs att du kontaktar den lärare som du tidigare haft i den aktuella kursen. Om den aktuella läraren inte längre arbetar kvar på skolan kontaktar du din rektor.

Tillsammans fyller du och ansvarig lärare i anmälan. Det är sedan ditt ansvar att lämna in ifylld anmälan till receptionen senast det datum som gäller för sista anmälningsdag. Sena anmälningar tas inte emot. Du kan endast genomföra prövning i en kurs per datum. 

Prövningstillfällen

Under läsåret 22/23 erbjuds ett antal skrivningstillfällen i aulan. I aulan kan endast skriftliga delar genomföras. Det innebär att muntliga delar/hörförståelse/praktiska moment får planeras in vid andra tillfällen av ansvarig lärare.

Anmälningsblankett för F-prövning. Pdf, 287.6 kB.

Går du i åk 3 och slutar gymnasiet 2023-06-09 ska du använda dig av följande blankett:
Anmälningsblankett Prövning - Efter avslutad skolgång Pdf, 391.1 kB.

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på