Stipendier

Du som studerar på Ullvigymnasiet och presterar bra har goda chanser att få ta del av något av våra stipendier. Det finns flera stipendiefonder som har avsatt stora belopp för att stötta duktiga elever på Ullvigymnasiet.

Här nedan kan du se vilka stipendiefonderna är. Du kan inte söka stipendierna. Det är lärare, praktikhandledare och annan personal som lämnar förslag och sedan tas beslut av respektive stipendiefond. Vissa stipendier är styrda enbart till elever på angivna program. Andra riktar sig till samtliga program. De elever som får stipendier får det inskrivet i sitt betyg.

Ingemar Johansson

Ingemar Johanssons stipendiefond

Stipendier ur Ingemar Johanssons minnesfond tilldelas årligen tio elever ur årskurs 3 vid Ullvigymnasiet som uppvisar mycket goda studieresultat och som bedöms har mycket goda utsikter till framtida studier vid universitet eller högskola efter avslutad gymnasieskola. Endast elever som avser börja vidarestudier vid högskola eller universitet kan utses till stipendiater. Stipendierna är avsedda att vara ett ekonomiskt stöd för fortsatta studier. Ett av stipendierna, Ingemar Johanssons särskilda stipendium på 25.000 kr för naturvetenskapliga studier, tilldelas den elev som visar särskilt stort intresse och goda resultat inom området biologi eller kemi. Övriga nio stipendier på 20.000 kr tilldelas elever med mycket goda studieresultat och som tillika är bra kamrater och goda ambassadörer för Ullvigymnasiet. Kravet är dock att de sökt eller kommer att söka till högskola eller universitet och har så bra betyg att de med största sannolikhet antas till den sökta utbildningen. Instiftare: Ingemar Johansson.

Läs mer om Ingemar Johansson. Pdf, 97.9 kB.

Logga, IF metall

IF Metalls stipendium

IF Metall delar ut ett stipendium till en elev i årskurs 3 på ett yrkesinriktat program som till tillhör IF Metalls yrkesområde.
Kriterier: Eleven ska vara medlem i IF Metall och ska ha godkänd närvaro i skolan. Eleven ska vara en bra kamrat eller ska ha gjort en extraordinär insats värd att belöna och uppmärksamma. Stipendiet är på 2000 kr.

Stipendier för elever på Fordons- och transportprogrammet

Bästa kamrat

Programmet delar ut stipendier till den elev i varje årskurs som av kamraterna valts som ”Bästa kamrat”. Stipendierna är på 500 kr.

Bästa studieresultat

Möller bil delar ut ett stipendium till den elev som gjort goda studieresultat i årskurs 2. Stipendiet är på 2000 kr.

Bilia premierar den elev som gjort goda studieresultat i årskurs 3. Stipendiet är på 3000 kr.

GKN och Volvos Engagemangsstipendium

För avgångsklasserna i Teknikcollegecertifierade program delar samverkansföretagen GKN och Volvo ut stipendium på 2500 kr till två elever i varje program. Totalt 15 000 kr

Det omfattar El och energiprogrammet – automation, Industritekniska programmet samt Teknikprogrammet.

Kriterierna för stipendiet är hög närvaro, aktivt deltagande under APL och sommarjobb, hög prestation i skolarbetet, god kamratskap samt engagemang i att utveckla utbildningen. Stipendiet uppmanar till fortsatt engagemang i utbildning eller arbetsliv.

Stipendiet delas ut från och med avgångsklasserna 2020.

Stipendier för elever på Industritekniska programmet

Ny info kommer snart.

Stipendium för elev på El- och energiprogrammet med inriktning Automation

Bästa kamrat

Programmet delar ut ett stipendium till elev i årskurs 3 som av kamraterna valts ut till ”Bästa kamrat”. Stipendiet är på 500 kr.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på