Ullvigymnasiet återcertifierat inom Teknikcollege

Nära och tydligt samarbete med det lokala näringslivet lönar sig. Nu är Västra Mälardalen den första regionen i Sverige att certifieras inom Teknikcollege för en tredje gång. Det innebär att Ullvigymnasiet även i fortsättningen kan garantera bra utbildningar inom tekniksektorn.

Teknikcollegeflagga

För att bli certifierad inom Teknikcollege krävs det att en region uppfyller 10 kriterier, som visar på att en region uppfyller kvalité i utbildningen. Kriterierna behandlar bland annat frågor om hur företag samverkar med utbildningar, att maskiner och utrustning håller hög klass och att utbildningarna leder till arbete eller eftergymnasiala studier.

 

Inför varje certifiering ska en granskning göras. Den görs av en kommitté, utsedd av Teknikcollege, som besöker utbildningsanordnare och bedömer status och utvecklingsarbete inom ramen för de 10 kriterierna. Teknikcollege, IF Metall, Teknikföretagen och Sveriges Ingenjörer var de som besökte och granskade Västra Mälardalen. Resultatet presenteras sedan för Industrirådet som sedan tar beslut om en region ska certifieras eller inte.

 

Teknikcollege Västra Mälardalen är starka inom områden som berör samarbete med tekniska företag – allt från engagemang och påverkan i utbildningar till hur platser finns tillgängliga för APL och sommarjobb.

Riksföreningen Teknikcollege Sverige kommenterar

- Vår övergripande bedömning är att samverkan är väl fungerande och att regionen uppfyller Teknikcolleges 10 kvalitetskriterier.

Teknikcollege Västra Mälardalen är numer återcertifierade för andra gången, vilket man var först med i landet, tillsammans med Örebro län. Ett kvitto på ett framgångsrikt arbete med konceptet Teknikcollege i 10 år.

Fortsatt hög kvalitet

Utbildningarna på Ullvigymnasiet inom tekniksektorn bibehåller och fortsätter att utveckla hög kvalitet. Utbildningen motsvarar vad arbetlivet efterfrågar när det gäller deras behov av kompetens. Certifieringen innebär att eleverna vet att de får en bra utbildning och har lärt sig rätt saker för att kunna börja jobba efter gymnasiet eller fortsätta med studier.

EE (automation), IN och TE är alla specifikt anpassade utbildningar efter vilka tekniska företag som finns i Västra Mälardalen och får hjälp av dem att utvecklas.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på