Odensvi förskola

Odensvi förskola

Odensvi förskola har två avdelningar och ligger i anslutning till Odensvi skola. Här finns närhet till lekplats, skog, gymnastiksal, fotbollsplan och skridskorink.

Förskolan ligger nära flera spännande naturområden där verksamhet med inriktning på natur och miljö hålls, som exempel går vi ofta till "Hultänga" som har uppbyggt vindskydd och grillplats.

Vi samarbetar med biblioteket i Kolsva i gemensamma projekt, t ex anordnar biblioteket föreställningar som förskolan besöker. Varannan vecka kommer bokbussen från Köpings stadsbibliotek.

Frukost och mellanmål tillagas på förskolan. Huvuddelen av lunchen kommer från Malmaskolans restaurang, men tillbehör lagas i förskolans kök.

Vi utgår från trygghet, glädje och tro på barns kompetens

Vår verksamhet utgår till stora delar från de barn som finns hos oss just nu, vad som intresserar just dem och vad de har för behov. Vi bygger alltid verksamheten på trygghet, glädje och en tro på att barn kan och är kompetenta.

Att lära sig, ha roligt, samarbeta, att få växa i självkänsla och självförtroende, våga visa vad man tycker, lyssna på varandra och känna sammanhang i tillvaron är delar som är viktiga för oss. Vi integrerar gärna modern teknik i vårt förskolearbete och använder oss av våra lärplattor i lärandet och i dokumentationssyfte.

För att öka barnens och personalens arbetsro är barnen dagligen indelade i mindre grupper. Det ger även möjligheter att ge varje barn större uppmärksamhet.

Boka gärna ett besök

Är du mer nyfiken på vår förskola är du välkommen att ta kontakt med oss för att boka ett besök. Du som vårdnadshavare får gärna vara med ditt barn på förskolan en dag eller några timmar.

Våra avdelningar

Förskolan har två avdelningar som arbetar nära varandra. Vi har gemensamma aktiviteter tillsammans och alla avdelningar samarbetar vid personals frånvaro och möten.

Blåsippan, 1-3 år

0221-253 55
odensvi.blasippan@koping.se

Prästkragen, 3-5 år

0221-253 33
odensvi.prastkragen@koping.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Mer innehåll

Område: Kolsva

Huvudman: Kommunal förskola

Inriktning: -

Kontakt

Odensvi förskola

KOLSVA FÖRSKOLEOMRÅDE

Prästgård 3, Odensvi

Öppettider
06.30-18.30

Camilla Näslund

REKTOR

Kolsva förskoleenhet

Förskolor: Koltrasten och Savannen