Speciallärare

Karlbergsskolans speciallärare arbetar med pedagogiska frågor och har som uppgift att utreda och stödja elever i deras kunskapsutveckling.

Speciallärarna arbetar med enskilda elever, mindre grupper eller klasser som behöver anpassningar eller särskilt stöd i olika ämnen. Skolans speciallärare ingår i olika ämneslag där de tillsammans med lärarna arbetar för att utveckla undervisningen.

På Karlbergsskolan finns två speciallärare, en som arbetar med matematikutveckling och en som arbetar med läs- och skrivutveckling.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Marina Martinelli

SPECIALLÄRARE, MATEMATIKUTVECKLING