Bofinkens förskola

Bofinkens förskola

Förskolan Bofinken ligger på Ullvi backar. Vi har tre avdelningar som samarbetar mycket med varandra. I vår utemiljö finns både lekytor och skogsområden.

Våra lokaler är välplanerade och den fina utegården inbjuder till lek och rörelse. Lokalerna har stora lekrum och en härlig målarateljé. I vårt kök lagas maten till förskolan.

På gården finns vår skogsbacke där vi kan utforska skog och natur på förskolans egen gård. I skogsbacken har vi även egna odlingar som vi följer från frö till att kunna äta det vi har odlat. Utöver det finns grillplats och stora lekytor.

Vi utgår från trygghet, glädje och tro på barns kompetens

Vår verksamhet utgår till stora delar från de barn som finns hos oss just nu, vad som intresserar just dem och vad de har för behov. Vi bygger alltid verksamheten på trygghet, glädje och en tro på att barn kan och är kompetenta.

Att lära sig, ha roligt, samarbeta, att få växa i självkänsla och självförtroende, våga visa vad man tycker, lyssna på varandra och känna sammanhang i tillvaron är delar som är viktiga för oss. Vi integrerar gärna modern teknik i vårt förskolearbete och använder oss ofta av våra lärplattor i lärandet.

För att öka barnens och personalens arbetsro är barnen dagligen indelade i mindre grupper. Det ger även möjligheter att ge varje barn större uppmärksamhet.

Boka gärna ett besök

Är du mer nyfken på vår förskola är du välkommen att ta kontakt med oss för att boka ett besök. Du som vårdnadshavare får gärna vara med ditt barn på förskolan en dag eller några timmar.

Våra avdelningar

Bofinken har tre avdelningar som arbetar nära varandra med gemensam öppning och stängning.

Holken, 1-3 år

0221-255 86
bofinken.holken@koping.se

Idet, 3-5 år

0221-257 10
bofinken.idet@koping.se

Kulan, 3-5 år

0221-257 85
bofinken.kulan@koping.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Mer innehåll

Område: Ullvi backar

Huvudman: Kommunal förskola

Inriktning: -

Kontakt

Bofinkens förskola

ULLVIGÅRDENS FÖRSKOLEENHET

Ryttargatan 74, Köping

Öppettider
06.30-18.30

Tove Hällström

REKTOR

Ullvigårdens förskoleenhet

Förskolor: Ullvigården och Bofinken