Kolsva förskoleområde

Inom Kolsva förskoleområde finns fyra förskolor - tre i Kolsva och en i Odensvi. Vi samarbetar gällande rutiner, kvalitetssystem och policys men även om personalresurserna.

Vårt arbete i förskolan grundar sig på skollagen och läroplanen för förskolan samt Köpings kommuns mål och vår gemensamma skolplan. Utöver det arbetar Kolsva förskoleområde utifrån en gemensam verksamhetsplan för att nå upp till vår utbildnings- och undervisningsskyldighet samt för att nå målen.

Möjlighet till delvis finskspråkig verksamhet

Eftersom Kolsva, liksom övriga Köping, hör till ett finskt förvaltningsområde kan vi erbjuda de vårdnadshavare som har finsk anknytning delvis finskspråkig verksamhet för sina barn.

Samverkan mellan förskola och skola

Övergången mellan förskola och skola ska bli trygg och positiv och därför samverkar vi med förskoleklassen och fritidshemmet på Malmaskolan. I Odensvi sker samma samarbete mellan Odensvi förskola och Odensvi skola och fritidshem.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Katarina Nikitin

REKTOR

Kolsva förskoleenhet

Förskolor: Odensvi och Lingonet