Skolsköterska

Karlbergsskolans skolsköterska arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att alla elever ska må bra både fysiskt och psykiskt.

I skolhälsovården ingår också en skolläkare som du som elev kan träffa genom att beställa tid hos skolsköterskan. Både skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Skolhälsovården följer elevernas utveckling och verkar för en sund hälsosyn. I arbetet ingår bland annat att erbjuda vaccinationer enligt Socialstyrelsens anvisningar och att jobba för en bra arbetsmiljö för eleverna i skolan. Skolhälsovården erbjuder också hälsokontroller, hälsoundervisning, rådgivning och handledning. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam.

Länkar

1177.se, sjukvårdsrådgivning

Astma- och allergiförbundet

BRIS.se

Folkhälsomyndigheten.se

Livsmedelsverket.se

Socialstyrelsen.se

UMO.se, ungdomsmottagning på nätet

Ungdomsmottagningen i Köping

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kathja Palomäki

SKOLSKÖTERSKA